Flertal for at genoptage og udvide krigskommission

LA foreslår at inddrage Balkankrigen i 90'erne i den nedlagte Irak- og Afghanistan-kommissions arbejde.

Mette Bock, udenrigsordfører for Liberal Alliance, foreslår at inddrage Balkankrigen i krigskommissionsarbejdet, for at undgå politisk drilleri. (Foto: Bo amstrup © Scanpix)

Liberal Alliance har i flere måneder forsøgt at få den nedlagte Irak- og Afghanistankommissions dokumenter offentliggjort, men det har regeringen, trods et flertal for beslutningen, afvist.

Nu foreslår partiets udenrigsordfører, Mette Bock, at kommissionsarbejdet bliver genstartet og udvidet med den danske indsats på Balkan i 90'erne, skriver Politiken.

- En mulighed er at tage 90’ernes krige med. Dermed neutraliserer man også noget af det politiske drilleri, siger hun med henvisning til, at den hidtidige kommissions fokus udelukkende var på krige i VK-regeringens tid, mens den danske indsats på Balkan skete under SR-regeringen.

Kommissionen blev nedsat af den tidligere regering i 2012 og skulle dels undersøge grundlaget for Irakkrigen, dels undersøge den danske håndtering af fanger i Irak og Afghanistan. V-regeringen lukkede dog sidste år kommissionen.

Mette Bock har kontaktet de øvrige partier, der støtter kommissions-arbejdet for at diskutere kommissionens fremtid.

- Perspektivet er ikke skyld og politisk drilleri, men et ønske om at få nødvendig og vigtig viden om de krige Danmark har deltaget i, siger Mette Bock.

- En anden mulighed er at holde fast i beslutningsgrundlaget, som pålægger regeringen at offentliggøre ikke-klassificerede dokumenter, for alle partier har forståelse for, at ikke alle dokumenter kan offenliggøres, siger hun.

Både S og R er ifølge avisen klar til at udvide kommissionens fokus til også at omhandle Balkan-krigen, og det samme er K.

/DR Nyheder/

Facebook
Twitter