Flertal på Christiansborg klar til at give afslag på asyl ved lovbrud

Asylreglerne for kriminelle asylansøgere skal strammes

Et bredt politisk flertal på Christiansborg er klar til at stramme reglerne, så lovovertrædelser medfører afslag på asyl (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Begår man som asylansøger i Danmark kriminalitet, skal man automatisk miste retten til asyl. Sådan lyder meldingen i Berlingske fra et bredt politisk flertal på Christiansborg, der er klar til at stramme reglerne, så lovovertrædelser lige fra butikstyverier, indbrud og seksuelle krænkelser til vold i udgangspunktet skal føre til afslag på asyl i Danmark.

»Det skal være sådan, at man automatisk får nej til asyl, hvis man begår kriminalitet i Danmark. Herefter sættes man i hjemsendelsesposition eller skal være her på tålt ophold,« siger retsordfører Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance til Berlingske.

(S) grov kriminalitet skal føre til automatisk afslag

I dag påvirkes en ansøgning om asyl typisk ikke, hvis ansøgeren har begået noget kriminelt. I visse tilfælde kan især grov kriminalitet dog indgå i en samlet vurdering af den pågældendes sag.

Socialdemokraterne er også klar til at stramme reglerne for kriminelle asylansøgere, så seksualforbrydelser, grove butikstyverier og anden kriminalitet i udgangspunktet automatisk skal føre til, at en asylbehandling stoppes.

»Det handler i bund og grund om, at man opfører sig rimeligt, når man kommer til Danmark og søger asyl, så man ikke groft misbruger den imødekommenhed, det danske samfund viser, når man tager imod asylansøgere.

Også regeringspartiet Venstre ser gerne, at det bliver nemmere at give afslag til kriminelle asylansøgere.

»Man skal ikke banke på døren og bede om asyl og så samtidig begå kriminalitet. Asylsagen øjeblikkeligt standses, når den pågældende er dømt i en straffesag,« siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

Færre asylansøgere sigtet for overtrædelse af straffeloven

I 2013 blev 1.049 asylansøgere sigtet for at overtræde straffeloven, viser tal fra Rigspolitiet. Tallet faldt i 2014 til 813 for så at stige til 856 sidste år. Samtidig er antallet af asylansøgere næsten tredoblet fra 7.557 personer i 2013 til 21.225 i 2015.

Det får imidlertid ikke Dansk Folkeparti til at ændre holdning. Partiet har tidligere fremsat forslag om en mere konsekvent linje over for asylansøgere, der begår kriminalitet i Danmark.

»Vi laver politik ud fra principper, og hvis du kommer hertil som gæst og siger, at du er forfulgt, så må vi have en forventning om, at du overholder landets love. Gør du ikke det, så må det være ud,« siger udlændingeordfører Martin Henriksen.

Dansk Folkeparti vil fremsætte et beslutningsforslag med stramningerne, hvis ikke regeringen gør, oplyser Martin Henriksen.

Flere vil skulle være på tålt ophold

Hos Institut for Menneskerettigheder peger direktør Jonas Christoffersen på, at en praksis med afslag på asyl for kriminalitet formentlig vil medføre, at flere personer skal opholde sig i Danmark på tålt ophold, fordi det kan være i strid med internationale konventioner at sende dem tilbage til visse hjemlande.