Flertal uden om regeringen vil stramme lærlingekrav til virksomheder

Når staten udbyder projekter, så skal flere virksomheder tvinges til at ansætte lærlinge.

Et flertal uden om regeringen vil stramme kravene til virksomheder, der har opgaver for staten, så flere kommer til at tage lærlinge. Arkivfoto (Foto: claus fisker © © Scanpix)

Artiklen er opdateret med udtalelse fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Kravene til virksomheder, som løser opgaver for staten, skal strammes, så de skal forpligtige sig til at tage flere lærlinge.

Sådan lyder det fra et politisk flertal uden om regeringen bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Nye regler skal nemlig være med til at sikre en praktikplads til nogle af de tusinder af unge, der lige nu mangler en plads.

Som reglerne ser ud i dag, så skal virksomheder kun tilknytte en lærling, hvis projektets pris overstiger 10 millioner kroner og projektets varighed er over seks måneder.

Men både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker at halvere beløbet og tidsperioden, så også mindre projekter er omfattet af kravet til at tage en lærling.

- Vi kan se, at det giver praktikpladser, når Vejdirektoratet bygger motorveje. Der er bare for få statslige opgaver, der er omfattet i dag, og derfor skal vi sænke grænserne. Der skal selvfølgelig være en bagatelgrænse, for ellers bliver det for bureaukratisk, siger Mattias Tesfaye, erhvervsskoleordfører for Socialdemokratiet, til P1 Orientering.

Der skal være elever nok

Hos Enhedslisten tilslutter man sig idéen, men man ønsker faktisk at gå endnu mere drastisk til værks, så endnu mindre projekter også skal forpligtige sig til at tage en lærling.

Idéen om at stramme op på kravene vækker dog ikke udelt begejstring alle steder. Det er nemlig problemer, når man rykker bagatelgrænserne, mener Dansk Byggeri.

- Sænker man grænserne vil der være krav om så utroligt mange lærlinge, at vi slet ikke kan imødekomme det. Vi har brug for, at der kommer flere unge på uddannelserne, før der kommer lærlinge ud i virksomhederne. Det kan især være en udfordring for virksomhederne indenfor de områder, hvor der næsten ikke er nogen unge, der søger ind på uddannelserne, siger underdirektør Louise Pihl.

Mattias Tesfaye slår fast, at Socialdemokratiet også ønsker, at flere unge skal søge ind på erhvervsuddannelserne. Han køber dog ikke præmissen om, at der vil komme til at mangle lærlinge, hvis man strammer på.

- Nu har jeg selv været barselsvikar på et praktikpladscenter, hvor unge, der mangler en praktikplads, går, indtil de får en praktikplads. Der er altså mange hundrede unge indenfor byggeriet, der går og venter. Derfor er jeg er ikke nervøs for at stille krav om uddannelsesklausuler. Alle virksomheder, der ønsker at få en elev, har mulighed for at få en elev, og de her klausuler ligger pres på virksomhederne, siger han.

Ikke flere dårlige undskyldninger

Kravene om at mindre projekter skal være tvunget til at tage en lærling, er dog ikke nok, mener Dansk Folkeparti.

For i dag er der en kattelem i lovgivningen, så virksomheder kan søge om at slippe for at tage en lærling. Dette kaldes et ”Følg – eller forklar”-princip

Og her bør man i fremtiden være mere konsekvent og fastholde, at virksomhederne skal tage en lærling, siger partiets erhvervsuddannelsesordfører, Marlene Harpsøe.

- Der er brug for flere praktikpladser, og vi kan ikke blive ved med at lytte til dårlige undskyldninger fra virksomhederne, når det kommer til at oprette de her praktikpladser, siger hun.

Mattias Tesfaye erkender, at princippet er blevet udnyttet, og derfor mener de, at der afgjort skal være bedre kontrol med virksomhederne. Han fastholder dog, at det stadig kan være nødvendigt at lade virksomheder slippe uden om i tilfælde, hvor det kan være farligt at have en lærling tilknyttet.

Som det er i dag er det op til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) at ændre reglerne.

- Regeringen prioriterer flere praktikpladser meget højt. Jeg noteret en række partiers ønske om at indskærpe principperne i forhold til følg og forklar princippet, og jeg går naturligvis gerne i dialog herom.

Dansk Folkeparti vil nu tage kontakt til de andre partier i Folketinget og herefter gå til ministeren

- Så kan vi få ændret på de her regler hurtigst muligt, siger Marlene Harpsøe.

Facebook
Twitter