Flertal udenom regeringen: Voldsmænd uden dom skal nægtes familiesammenføring

Nogle mænd henter en kvinde til Danmark, tæsker hende, voldtager hende, og når hun så beder om en skilsmisse, så får de en ny, lyder argumentet.

MODELFOTO Et flertal i Folketinget vil pålægge Venstre-regeringen at undersøge, hvordan mænd, der tidligere har været voldelige mod deres kone, kan nægtes familiesammenføring med en ny udenlandsk ægtefælle. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Mænd med en forhistorie for vold mod deres udenlandske ægtefæller skal ikke have mulighed for at hente en ny kone til Danmark.

Det mener et flertal uden om regeringen, som med et socialdemokratisk forslag i hånden vil pålægge Venstre-regeringen at undersøge, hvordan mænd, der tidligere har udøvet vold mod deres ægtefælle, kan nægtes familiesammenføring med en ny udenlandsk ægtefælle.

Også selvom mændene aldrig er blevet dømt for vold mod den tidligere kone.

- Der er nogle mænd, som henter en asiatisk eller østeuropæisk kvinde til Danmark, tæsker hende, voldtager hende, og når hun så beder om en skilsmisse, så får de en ny, siger socialdemokraten Mattias Tesfaye, som står bag forslaget.

- Jeg mener, at vi som rigt land på en eller anden måde må forholde os til, at det foregår, og at vi ikke skal have borgere i vores samfund, som misbruger, at der er kvinder, der vil gøre meget og acceptere endnu mere for at komme til Danmark, siger han.

Det præcise omfang af problemet med vold mod udenlandske ægtefæller kender de danske myndigheder ikke, men en høring blandt landets kvindekrisecentre, hvor 11 af centrene har svaret, viste i april i år, at de ”ind imellem oplever denne problematik”.

- Det er noget, der findes, men i hvor stort et omfang ved vi ikke. Men det, vi har oplevet, er, at vi har haft flere kvinder, som er blevet slået af den samme mand. Når ét forhold gik i stykker, så hentede man simpelthen en ny kvinde, lød det dengang fra Birgit Søderberg, formand for Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK) og forstander på Kvindehjemmet på Jagtvej i København.

Tæsker den ene efter den anden

Mattias Tesfaye medgiver, at Socialdemokratiets forslag om at straffe mænd, som ikke er dømt for noget, kan være i strid med gældende dansk ret eller internationale konventioner.

Derfor skal regeringen i første omgang pålægges at afklare sagen og komme ”en løsningsmodel”.

- Indtil den afklaring finder sted, og Folketinget finder ud af, hvad man kan gøre ved det, så fortsætter volden bare. Så kan de her mænd bare blive ved med at hente nye kvinder til Danmark, som kan få tæsk, indtil de tager sig sammen og får en skilsmisse. Og så kommer der en ny, siger Mattias Tesfaye.

- Havet af kvinder, der ønsker at komme til Vesten, er uudtømmeligt – desværre – og derfor er der også en evig mulighed for, at mænd kan gå igennem livet og tæske den ene efter den anden. For meget få af dem bliver meget sjældent sigtet, fordi kvinderne ikke anmelder dem, siger han.

Socialdemokraten Mattias Tesfaye er medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. (Foto: NIELS AHLMANN OLESEN © Scanpix)

DF og SF bakker op

Socialdemokratiet har tidligere været ude med et lignende forslag, men nu er både SF og Dansk Folkepartiet positivt indstillede over for Socialdemokratiets forslag, som i dag skal førstebehandles i folketingssalen.

Dermed tegner der sig et flertal udenom regeringen.

- Vi ser positivt på forslaget. Det er jo ikke noget, som har en stor effekt i forhold til at begrænse tilstrømningen til Danmark. Vi taler måske om en håndfuld personer om året, der kan blive berørt af forslaget. Kunne jeg forestille mig. Men jeg synes, det er et meget rimeligt forslag, så vi er positive, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen.

SF-gruppeformand Jacob Mark støtter også Socialdemokratiets forslag.

- Det er et ganske vigtigt forslag at prøve at sætte ind imod voldelige mænd, der behandler kvinder skidt.

- Det er jo altid en politisk afvejning, hvornår man skal sætte ind. Men bare det, at det sker, og der er kvinder, der bliver udsat for vold af mænd, som bare kan søge om familiesammenføring med nye kvinder, der også risikerer at blive udsat for vold eller bliver tæsket. Det synes jeg faktisk, at vi som politikere er forpligtet til at sætte ind overfor, siger Jacob Mark.

Venstre: Et farligt spor

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ønsker ikke at kommentere Socialdemokratiets forslag, eller at regeringen i dag ser ud til at komme i mindretal i folketingssalen.

Venstres ordfører på området, Marcus Knuth, afviser til gengæld, at regeringspartiet kan støtte beslutningsforslaget, som det ser ud nu.

- Vi er selvfølgelig meget positive over for hensigten, når det gælder voldsmænd. Men da der er tale om folk, som endnu ikke er dømt for noget, så strider det lodret imod det grundlæggende danske retsprincip, at man er uskyldig, indtil man er dømt. Derfor kan vi ikke støtte forslaget, siger Marcus Knuth.

Hvis man åbner for at straffe folk for noget, de ikke er dømt for, øger man ifølge Marcus Knuth samtidig risikoen for, at nogle mænd vil blive falskt anklaget for vold, de ikke har begået.

Venstre-ordføreren kan ikke forstå, at Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti går ind for forslaget.

- Det overrasker mig, at de partier, som støtter forslaget, kan gå lodret imod så grundlæggende et dansk retsprincip, der går ud på, at du først er skyldig, når du er dømt.

- Vi vil meget gerne diskutere andre muligheder for at ramme voldelige ægtemænd. Men at være så specifik at straffe folk for noget, de endnu ikke er dømt for, der bevæger du dig ned ad et farligt spor og langt væk fra retssamfundet, siger Marcus Knuth.