Flertal vil give private lov til at plante æbletræer tæt ved kysten

Folketinget forhandler i øjeblikket om en række vækstinitiativer på blandt andet kystområdet, men allerede nu er der flertal for lade private anlægge mindre projekter inden for forbudszone ved kysterne.

Kystforslaget er ét af flere af regeringens samlede pakke med vækstinitiativer, som netop nu forhandles i Erhvervs- og vækstministeriet. (Foto: Kristian Brasen/Scanpix 2014) (Foto: Kristian Brasen © Scanpix)

Der skal ikke længere søges dispensation, når private grundejere ønsker at plante et æbletræ, opføre et redskabsskur eller andre mindre anlæg i deres haver, der ligger inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje.

Det mener et flertal i Folketinget bestående af blå blok og Enhedslisten.

- Vi er blevet præsenteret for en række sager, hvor borgere har fået afslag på at plante et æbletræ eller højbed i deres have, og det, synes vi sådan set, ikke er rimeligt. Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at friholde vores kyster og ikke at sætte helt urimelig begrænsninger for mennesker, der bor i den her zone, siger Maria Reumert Gjerding, der er miljøordfører for Enhedslisten.

Forslaget er blot ét af flere af regeringens samlede pakke med vækstinitiativer, som netop nu forhandles i Erhvervs- og Vækstministeriet.

75 procent fik dispensation

I dag er det Naturstyrelsen, der skal give dispensation til at private kan opføre mindre anlæg i haver, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, der går fra kysten og 300 meter ind i landet.

I 2014 traf styrelsen afgørelse i omkring 1.050 dispensationssager. I knap 800 af afgørelserne - svarende til omkring 75 procent - blev der givet dispensation, mens der blev givet omkring 160 afslag.

Omkring 80 af sagerne endte med en kombination af dispensation og afslag til det ansøgte, oplyser Miljøministeriet.

- Det, at man skal spørge staten om lov, er et mærkeligt bureaukrati. Folk skal have retten til deres egen have tilbage, siger miljøminister Eva Kjer Hansen (V) i aftenens udgave af 'Langt fra Borgen'.

LA vil gå længere

Dansk Folkeparti bakker op om ministeren:

- Det er vi positivt indstillet for. For det må altså være sådan, at man kan lave en sandkasse til sit barn uden at skulle søge dispensation. Vi har altså set fjollede sager, hvor folk ikke må lave et højbed, men gerne må bygge et shelter, siger partiets miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

Det samme gør De Konservatives miljøordfører, Mette Abildgaard:

- Vi synes ikke, at livet skal være besværligt for danskerne. Og det er besværligt at søge om tilladelse til noget, som man med meget stor sandsynlighed får tilladelse til, siger hun.

Liberal Alliances miljøordfører, Carsten Bach, hilser alle liberaliseringer af området velkommen, men han mener samtidig, at regeringen bør gå endnu længere:

- Der burde også være plads til, at alle ejendomme i strandbeskyttelseszonen kan blive ligestillet med andre ejendomme i det åbne land, og at man dermed kan lave forbedringer og vedligeholdelse af boligen. Det kunne være et ovenlysvindue eller en kvist i tagkonstruktionen.

- Det skal der i dag søges dispensation om, og det, synes vi egentlig, er overformynderi fra staten, siger Carsten Bach.

I Langt fra Borgen i aften sættes der fokus på kysterne. Bør der gives grønt til at bygge badelande, feriehuse og golfbaner tæt på kysten? Eller skal kysterne se ud, som de gør i dag?

DRs politiske korrespondent, Ask Rostrup, inviterer to Christiansborgpolitikere en tur med til den jyske vestkyst. Her møder de sure naboer og glade turister. Det er kl. 21.55 på DR1.