Flertal vil have mere kontrol med dyretransporter: Styrelse fører ren papir-kontrol

Fødevarestyrelsen har svært ved at løfte bevisbyrden i sager om for lang transporttid under dyretransporter, fordi kontrollen ofte bygger på transportørernes egne oplysninger.

Fødevarestyrelsen har svært ved at løfte bevisbyrden i sager, hvor en dyretransportør menes at have kørt for langt med dyrene, fordi kontrollen bygger på transportørens egen selvangivelse. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

I årevis har Fødevarestyrelsen ikke sanktioneret overtrædelser af reglerne om dyretransport konsekvent. Flere hundrede sager om mulige overtrædelser er blevet opgivet, blandt andet fordi de har hobet sig op.

Den mangelfulde sanktionering skyldes ifølge Førevarestyrelsen selv blandt andet manglende ressourcer og tekniske problemer.

Men en væsentlig del af forklaringen skal også findes i selve den måde, kontrollen er skruet sammen på. Når styrelsen kontrollerer dyretransportørernes såkaldte logbøger og returlogbøger, er det nemlig ren papir-kontrol, lyder kritikken fra flere sider. På Christiansborg vil et flertal derfor have mere fysisk kontrol af dyretransporterne.

Når man transporterer levende dyr på lange transporter over otte timer, skal man før turen indsende en logbog til myndighederne, hvori man blandt andet oplyser om køretøjet, antallet af dyr og turens forventede varighed. Efter turen skal man så udfylde en returlogbog, der skal vise, om turen gik som planlagt.

Dermed er det transportørens egne oplysninger, som styrelsen kontrollerer i logbøgerne.

Og det har gjort det svært for juristerne i Fødevarestyrelsen at løfte bevisbyrden mod de transportører, som menes at have overtrådt reglerne, konkluderer Fødevarestyrelsen selv i en ny redegørelse:

- Det har været vanskeligt at løfte bevisbyrden i sager, der angår transporttid, da kontrollen beror på selvangivelser fra erhvervet i logbøgerne.

Kontrollen med logbøgerne har stået på i årevis, men det juridiske problem med at løfte bevisbyrden blev først "løftet op til en principiel stillingtagen" i slutningen af sidste år, skriver Fødevarestyrelsen i sin redegørelse.

Hos Dyrenes Beskyttelse efterlyser direktør Britta Riis langt mere fysisk kontrol - blandt andet af, hvor mange svin der læsses på den enkelte lastbil:

- Logbøgerne er en papir-kontrol, og der er brug for at få gennemtrawlet hele området, så vi får sikret dyrene en minimumsbeskyttelse – ikke kun i en papir-kontrol, men også en fysisk kontrol, siger hun.

Flertal kræver mere fysisk kontrol

Logbog-kontrollen skal følges op med mere fysisk kontrol, lyder det fra flere dyrevelfærdsordførere på Christiansborg.

- Man kan for eksempel ikke være sikker på, at det er det køretøj, der er nævnt i logbogen, som rent faktisk også kører med dyrene. Man kan heller ikke være sikker på, at dyrene har den vægt, der står i logbogen, at de har. Så vi kan ikke bruge de logbøger til noget som helst, siger Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Karina Due.

- Hvis man skal fortsætte med at bruge de her logbøger, så er man nødt til at lave et system, hvor man både kontrollerer logbogen og også har en fysisk kontrol, tilføjer hun.

Også Socialdemokratiets dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup, efterlyser "en markant skrappere kontrol":

- Det kan man gøre på forskellig vis. Man kan eksempelvis annullere noget af den fuldstændig ligegyldige kontrol, vi har i dag, hvor det er skrivebordskontrol, spare nogle midler der og i stedet flytte kontrollen derud, hvor grisene er, siger han.

Fødevarestyrelsen foretager allerede fysiske stikkontroller. Antallet er fastsat til 100 kontroller om året. Derudover foretager politiet stikprøvekontroller på vejene. Men det er langt fra nok, når der transporteres flere millioner dyr hvert år, mener Enhedslistens dyrevelfærdsordfører, Søren Egge Rasmussen:

- Det er nødvendigt med flere ressourcer til kontrollen, og så er det jo vigtigt, at der bliver gjort noget ved overtrædelser. Vi skal have en helt anden praksis over for de her transportører, siger han og peger på langt mere fysisk kontrol af lastbilerne.

Det lyder umiddelbart ret dyrt med mere fysisk kontrol?

- Det er meget muligt, at det er dyrere. Men det er vigtigt, at vi sikrer en ordentlig dyrevelfærd. Jeg så allerhelst, at eksporten af levende grise blev begrænset. Det er helt uhørt, at man eksporterer grise fra Danmark til Italien. De her lange dyretransporter medfører alt for mange urimeligheder over for dyrene, siger Søren Egge Rasmussen.

Øget GPS-kontrol kan være løsningen

En af de værktøjer, der kan tages i brug, er at kontrollere dyretransporternes GPS-data. Det kan give et nøjagtigt billede af, hvor lang turen har været.

Fødevarestyrelsen gennemfører allerede GPS-kontroller. Sidste år skete det 82 gange. I 2016 var der 71 GPS-kontroller og i 2015 var der i alt 132 kontroller.

Det er slet ikke nok, mener Dansk Folkepartis Karina Due:

- Når vi har den teknologiske mulighed, skal vi da bruge det i videst mulig udstrækning. Det bliver bare ikke gjort i dag, og det er bare ikke godt nok, siger DF-ordføreren.

Fødevarestyrelsen må tage alle moderne midler i brug for at få et tidssvarende kontrolsystem, mener Alternativets dyrevelfærdsordfører, Christian Poll:

- Jeg vil foreslå, at man skruer et moderne system sammen, der blandt andet baserer sig på meget mere GPS-kontrol om, hvor køretøjerne har været hvornår, siger han.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har bedt Fødevarestyrelsen lave en analyse af stikprøvekontrollen med transport af dyr for at undersøge, om kontrollen kan forbedres og fokuseres der, "hvor der erfaringsmæssigt kan være problemer med overholdelse af reglerne".

Facebook
Twitter