FN-komitéer dumper Danmark i flygtningesager

Danmark fik otte gange i anden del af 2015 kritik fra FN angående asylansøgeres menneskerettigheder.

En større gruppe syriske flygtninge indtager Flygtningenævnet og bliver, indtil deres krav bliver mødt. (Foto: Christian Liliendahl © Scanpix)

Danmark får stadig oftere kritik af FN, når det gælder flygtninges menneskerettigheder, skriver Information.

Ifølge en opgørelse fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har de forskellige FN-komitéer på menneskerettighedsområdet alene i andet halvår af 2015 afgjort 15 klagesager og udtalt kritik i de otte, hvor de danske asylmyndigheders øverste instans, Flygtningenævnet, har truffet afgørelse.

Til sammenligning udtalte FN-komitéerne kun kritik i fire af i alt 15 sager i hele perioden fra 2004 og til med første halvår af 2015.

Selv om Inger Støjberg understreger, at Flygtningenævnet er et uafhængigt nævn - hvorfor hun af "principielle grunde" ikke ønsker at udtale sig om nævnets verserende sager - gør kritikken indtryk.

- Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt, at FN-komitéer udtaler kritik af afgørelser truffet af de danske myndigheder, skriver Inger Støjberg til Folketingets Integrationsudvalg ifølge Information.

Flygtningenævnet behandler klager over asylafgørelser fra Udlændingestyrelsen. Flygtningenævnets afgørelser er endelige, og bevisførelsen kan ikke ankes til domstolene.

FN-komitéerne er ikke domstole som for eksempel Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvorfor afgørelserne ikke er retligt bindende for Flygtningenævnet.

/ritzau/

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk