FN: Regeringen bryder konvention med asylstramning

Regeringens integrationsydelse lever ikke op til flygtningekonventionen, vurderer FN-organ. Integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser og henviser til dom fra Højesteret.

FN's flygtningehøjkommissariat kommer med skarp kritik af regeringens asylstramning i høringssvar. (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images) (Foto: © Marco Di Lauro, 2005 Getty Images)

Når Folketinget senere på måneden efter alt at dømme vedtager regeringens omdiskuterede asylforslag, der sænker flygtninges sociale ydelser, risikerer det danske parlament at vedtage en decideret konventionsstridig lov.

Sådan lyder det i et opsigtsvækkende høringssvar til lovforslaget, som FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har indgivet til den danske regering.

Den såkaldte integrationsydelse på SU-niveau lever ikke op til FN’s flygtningekonvention fra 1951 og forskelsbehandler og diskriminerer, konkluderer UNHCR i høringssvaret.

Støjberg: Jeg bryder ingen konventioner

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tager dog kritikken med ophøjet ro. Hun henviser til en dom fra Højesteret i 2012, hvor starthjælpen, der blev indført af den tidligere VK-regering og kan sammenlignes med den nye integrationsydelse, blev blåstemplet.

- Jeg fremsætter ikke noget lovforslag, der er i strid med konventionerne. Og det gør jeg ikke, fordi det ligger meget tæt op ad den gamle starthjælp, der blev tjekket i Højesteret, og der var ingen brud på konventioner, siger Inger Støjberg til DR Nyheder.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at få et interview med FN's Flygtningehøjkommissariat om baggrunden for kritikken af lovforslaget.

Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

Personer, der modtager integrationsydelsen, kan modtage et dansktillæg på 1.500 kroner om måneden. Dansktillægget gives ved bestået Prøve i Dansk 2.

Kras kritik fra Røde Kors

- Det er helt på sin plads med en reduceret ydelse, men også at der samtidig er et stærkt incitament til både at lære dansk og få bonus for det, og at der er klart signal om, at de her mennesker skal ud på arbejdsmarkedet og ikke være på offentlige ydelser, siger Inger Støjberg.

I sidste uge afleverede Røde Kors et ekstremt negativt høringssvar om integrationsydelsen. I den forbindelse lagde generelsekretær Anders Ladekarl vægt på, at konsekvenserne bliver størst for børnene.

- Det vil først og fremmest gå ud over børnene. Der vil ikke komme ret mange i beskæftigelse af det her, og endelig er det udokumenteret, at det vil få konsekvenser for, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, sagde han.

Lovforslaget er allerede førstebehandlet i Folketinget. Anden- og tredjebehandlingen er sat til henholdsvis den 21. og 26. august.

I forlængelse af det har Inger Støjberg bebudet, at hun vil indrykke en række annoncer i udenlandske medier for at fortælle menneskesmuglere, at Danmark nu sætter ydelserne til asylansøgere ned.

Det har fået en række Venstre-folk til at kritisere regeringen - europaparlamentariker Jens Rohde (V) kaldte det blandt andet "symbolpolitik".