Tema Trepartsforhandlinger

FOA frygter fyringer efter ny trepartsaftale

FOA-formand frygter, at den nye trepartsaftale kan betyde afskedigelser for danskere på arbejdsmarkedet.

FOA-formand Dennis Kristensen mener, at ny trepartsaftale kan få ubehagelige konsekvenser. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Selv om arbejdsmarkedets parter torsdag aften har indgået en trepartsaftale, er det ikke hos FOA, der bliver åbnet champagneflasker.

Det fortæller formand Dennis Kristensen, der frygter, at aftalen kan få nogle "ubehagelige konsekvenser" for danskere i arbejde.

- Den her aftale vil betyde, at kommunerne kan ansætte flygtninge til en timeløn på 49 kroner i timen, og jeg er bange for, at vi vil komme til se afskedigelser for personer med ordinære ansættelsesforhold, siger han.

Trepartsforhandlinger

Det er et stort ansvar, der hviler på repræsentanterne for regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, når de går i gang med trepartsforhandlingerne. Succesen ved en sådan forhandling handler i høj grad om at skabe realistiske forventninger til resultatet.

Gå til tema

Nogle af de punkter, som parterne er blevet enige om, er oprettelse af de såkaldte integrationsstillinger (IGU), for flygtninge, som kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.

Derudover kan virksomheder, der ansætter flygtninge, få en bonus på op til 40.000 kroner.

Desuden skal kommunerne styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænser.

Dennis Kristensen understreger, at han ligesom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), er enig i, at det er vigtigt, at flygtninge kommer ud på det danske arbejdsmarked for at finansiere fremtidens velfærd.

Men det skal være under ordentlige forhold, påpeger FOA's formand.

- Problemet er bare, at det er på nogle vilkår, der er helt urimelige, hvis det er i kommunerne, og jeg synes ikke, at man kan byde mennesker at arbejde for 49 kroner i timen, siger han.

Trepartsaftalen rummer 32 initiativer, der skal sikre en bedre integrationsindsats og få flere flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Her er nogle af punkterne i aftalen:

  • Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.
  • Krav om jobparathed: Kommunerne skal som udgangspunkt vurdere flygtninge som jobparate. Kun i særlige tilfælde skal de vurderes aktivitetsparate.
  • En styrket virksomhedsservice: Kommunerne skal styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænser.
  • Bonus: Virksomheder, der ansætter flygtninge, kan få op til 40.000 kr. i bonus, hvis flygtningen er ansat i to år.
  • Bedre screening og mere ensartet screening af flygtninges kompetencer, der blandt andet skal indeholde uddybende oplysninger om sprog, uddannelse og erhvervserfaring.
  • Flygtninge med et reelt jobtilbud boligplaceres som udgangspunkt i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger.
  • Kommunerne forpligtes til at tilbyde deltagere i integrationsprogrammet en tidlig og intensiv virksomhedsrettet indsats, der påbegyndes hurtigst muligt, efter kommunen har overtaget integrationsopgaven.
  • Større virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte enten ordinært, i virksomhedspraktik, løntilskud eller andre oplæringsstillinger får mulighed for selv at organisere og etablere danskundervisningen på arbejdspladsen.
  • Der udvikles et nyt landsdækkende jobrettet værktøj til kompetenceafklaring, der stilles til rådighed for landets kommuner. Værktøjet kan anvendes til alle uanset uddannelsesbaggrund og skal målrettes, så den peger i retning af ordinært job hurtigst muligt.
  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil drøfte, hvordan man i fællesskab kan styrke vejledning om forskelsbehandlingslovens bestemmelser inden sommeren 2016.

/ritzau/