FOA og kommunerne foreslår nye botilbud til psykisk syge

En ny behandlingspsykiatrisk afdeling skal drives af regionerne under psykiatriloven, foreslår FOA og KL.

I 2016 blev en ansat stukket ihjel på bosted i Roskilde, og den slags sager har der været flere af. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Sidste år blev den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen dræbt af et knivstik i ryggen på et bosted på Sjælland. Det er blot en af de seneste års sager om drab på danske bosteder.

Derfor kommer fagforbundet FOA og Kommunernes Landsforening, KL, med et fælles forslag, som skal begrænse volden på botilbud.

Står det til FOA og KL skal der oprettes 150 nye behandlingspsykiatriske sengepladser i regionerne. De skal være for de borgere, der ikke er plads til i psykiatrien, men som er for syge og farlige til at komme ud i de kommunale tilbud.

Her skal borgerne kunne opholde sig i længere tid, mens der er tid til at arbejde med deres psykiske lidelser, adfærd og svære misbrug.

I dag er problemet ifølge formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Adelskov, at en gruppe meget syge borgere bliver placeret på de kommunale botilbud, fordi der bliver skåret i sengepladser i psykiatrien.

- De hører ikke til her. De får ikke den behandling, de har brug for, og de er til fare for både dem selv, de andre borgere på botilbuddet og personalet, siger Thomas Adelskov.

Formanden for FOA, Dennis Kristensen, bakker op:

- Der er brug for et tilbud til de borgere, som har en svingdørstilværelse mellem bosteder og de psykiatriske afdelinger, siger han.

Tidligere forslag udløste heftig debat

Forslaget minder om en tidligere aftale mellem satspuljepartierne. I den aftale var det også afgørende, at man skulle lave en ny mellemformsinstitution.

Det udløste dog en heftig diskussion om, hvilken lovgivning den nye institution skulle høre under: serviceloven ligesom bostederne eller psykiatriloven, som de psykiatriske afdelinger drives under?

Til sidst sprang Dansk Folkeparti fra aftalen, som nu er blevet trukket tilbage.

- Vi har haft så mange diskussioner. Derfor siger vi nu, at vi bør putte det ind i psykiatrien og sundhedsloven, så der ikke længere er tvivl, siger Dennis Kristensen, der glæder sig over, at FOA og KL har kunnet danne fælles front.

- Vi repræsenterer sommetider to meget modsatrettede synsvikler, fordi det er KL, der driver bostederne, og FOA, som bemander dem. Det gør det ekstra stærkt, at vi sammen kommer med et forslag til en løsning, siger han.

/ritzau/

Facebook
Twitter