Før nye forhandlinger: Klimabombe gemt i landbrugspakken

De næste seks år vil regeringens landbrugspakke belaste klimaet med 2,2 millioner ton CO2, afslører nye beregninger.

- På klimaområdet er der ikke noget grønt plus, siger Torben Chrintz, videnschef i den grønne tænketank Concito om landbrugspakken. (Foto: christian Als © Scanpix)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og de andre blå partiledere har fået lidt mere at tygge på inden krisemødet om De Konservatives manglende tillid til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og den landbrugspakke, der kan koste hende ministerposten.

Regeringens landbrugspakke vil nemlig øge landbrugets udledning af drivhusgasser og forværre Danmarks klimaregnskab med det, der svarer til 2,2 millioner tons CO2 over de næste seks år - svarende til, hvad 37.000 danskere udleder årligt.

Eva Kjer Hansen-sagen

Eva Kjer Hansen måtte trække sig som fødevare- og miljøminister, efter at de konservative havde udtrykt mistillid til hende, og der opstod en regeringskrise. Esben Lunde Larsen har nu overtaget ministerposten.

Se Tema

Det viser beregninger fra Miljø- og Fødevareministeriet, som ministeriet har oversendt til Folketinget.

Den øgede udledning af drivhusgasser skyldes den øgede mængde gødning, som danske landmænd ventes at få lov til at sprede ud på markerne som en følge af pakken. Gødningen indeholder lattergas, der er knap 300 gange så skadelig for klimaet som CO2.

Ifølge professor Jørgen E. Olesen, klimaforsker på Aarhus Universitet, vil den ekstra udledning gøre det sværere for Danmark at opfylde sine kommende klimamål.

- Det, at landbrugspakken øger drivhusgasudledningen, gør jo, at vi får sværere ved at skaffe de reduktioner i landbrugets udledning, som vi skal i forhold til EU frem til 2030, siger han.

Fra grønt til sort plus

Da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kort før jul lancerede landbrugspakken, hed det ellers, at pakken ville få miljøet til at ’gå i plus’.

- Danmark har fået en Fødevare- og landbrugspakke, der lægger grunden til fornyet vækst i landbruget og giver et grønt plus til miljøet, sagde hun dengang i pressemeddelelsen.

Men det er misvisende, mener Torben Chrintz, der er videnschef i den grønne tænketank Concito.

- På klimaområdet er der ikke noget grønt plus. Der sker en ekstra udledning på et par millioner ton, der ikke hentes hjem igen. Og det bidrager til den globale opvarmning, siger han.

Alternativet efterlyser mere fokus på klimaet

På Christiansborg efterlyser Alternativets miljøordfører, Christian Poll, at landbrugspakkens klimaside bliver adresseret.

- Når man præsenterer en landbrugspakke i denne tid, hvor vi lige har fået en klimaaftale i Paris, så skal sådan en pakke selvfølgelig også indeholde noget klimareduktion, siger han.

Ifølge beregningerne fra Miljø- og Fødevareministeriet belaster landbrugspakken gennemsnitligt Danmarks drivhusgasudledning med 361.000 ton CO2-ækvivalenter frem til 2021 –i alt 2,2 millioner ton.

Målt på sektor er landbruget den næststørste udleder af drivhusgas i Danmark med en samlet udledning i 2013 på knap 11 millioner ton, kun overgået af energisektoren, viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er i dag ikke muligt at få en kommentar fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), oplyser ministeriets pressefunktion.

Krisemøde

Landbrugspakken - eller Eva Kjer Hansens præsentation af samme - er kernen i den storm, der har ramt miljøministeren.

Ifølge De Konservative har ministeren ikke givet et retvisende billede af de miljømæssige konsekvenser af landbrugspakken, som skal vedtages i Folketinget torsdag. Derfor har partiet udtrykt mistillid til ministeren og krævet hendes afgang.

Lars Løkke Rasmussen deler ikke den opfattelse og ser ingen grund til at fyre Eva Kjer Hansen. Statsministeren har heller ikke lyst til at udskrive valg. I stedet har han indkaldt partilederne for Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Konservative til forhandling onsdag klokken 16.