Tema Trepartsforhandlinger

Første aftale i trepartsforhandlingerne er på plads

Første delaftale om integration i de igangværende trepartsforhandlinger er landet.

Første delaftale om integration i trepartsforhandlingerne er på plads. Fra venstre: LO-formand Lizette Risgaard, DA-direktør Jacob Holbraad, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og KL-formand Martin Damm (V).

Den første delaftale i de igangværende trepartsforhandlinger er nu på plads.

Det står klart efter et møde her til formiddag mellem repræsentanter fra regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

Parterne er i dag blevet enige om i alt 21 punkter under delaftalen, der har fået titlen ”Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen”.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) kalder aftalen for "ganske omfattende".

Trepartsforhandlinger

Det er et stort ansvar, der hviler på repræsentanterne for regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne, når de går i gang med trepartsforhandlingerne. Succesen ved en sådan forhandling handler i høj grad om at skabe realistiske forventninger til resultatet.

Gå til tema

- Det har noget at gøre med, hvordan vi fra nu af vil håndtere processen mellem asyl- og integrationsfasen. Hvad skal kommunerne gøre anderledes? Hvad er det for udfordringer, der er i samspillet mellem det at have jobfokus og det at skulle have supplerende undervisning i dansk, siger Jørn Neergaard Larsen umiddelbart efter, at aftalen er kommet i hus.

Kommuner skal bruge alle kræfter på én ting

Beskæftigelsesministeren giver selv svaret:

- Kommunerne skal fra nu af bruge alle deres kræfter på, at mennesker får fodfæste i job af en eller anden karakter, og så skal øvrige aktiviteter, fx danskundervisning, indrette sig derefter, siger han.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal som i den kommende tid ligeledes forsøge at forhandle delaftaler på plads under overskrifterne ”Bedre rammer for virk-somheder til at ansætte flygtninge” og ”Enklere og mere fleksibel virksomhedsret-tet indsats”.

FOA-formand Dennis Kristensen skriver på Twitter, at delaftalen kom på plads efter "genvordigheder" mellem de tre parter ved forhandlingsbordet. Det har foreløbig ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra FOA-formanden.