Første land i Europa: Danmark indfører kameraovervågning af fiskeri

Aftalen kom i stand under forhandlingerne om 2020-fiskekvoterne.

Danmarks Fiskeriforening er langt fra tilfreds og mener, at kameraer er en 'unødig mistænkeliggørelse' af fiskerne (Foto: sdiebes © Stock exchange)

EU’s medlemslande og EU-Kommissionen har indgået en aftale om fiskekvoterne i 2020 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Som en del af aftalen indfører Danmark elektronisk monitorering af fiskefartøjer. Det bliver vi det første land i Europa, som gør, skriver ministeriet.

Grunden til overvågningen er, at myndighederne langt bedre kan kontrollere både hvilke arter, der bliver fanget, og den præcise størrelse på fiskene, lyder det fra ministeriet.

- Vi har en særlig udfordring med torsk i Kattegat, hvor bestanden ikke har det godt. Samtidig er jomfruhummerfiskeriet helt afgørende for fiskerihavnene rundt om Kattegat, og derfor er det vigtigt for regeringen at ramme den rette balance mellem fiskeriet og arbejdet for at genoprette torskebestanden, siger fiskeriminister Mogens Jensen i meddelelsen.

Installeres frem mod 2021

Den elektroniske monitorering skal installeres på fiskefartøjerne gradvist indtil udgangen af 2021. Fartøjer, der først får installeret det elektroniske udstyr i 2021, bliver pålagt at bruge et særligt skånsomt trawl i mellemtiden.

I pressemeddelelsen lyder det ligeledes, at man stadig må fange torsk som bifangst i Kattegat, selv om internationale eksperter har frarådet det.

For det er nemlig uundgåeligt, at man kommer til at trække nogle torsk i land, når man skal fange jomfruhummer. Derfor har Danmark valgt at følge EU's råd, så der må fanges 130 tons torsk som bifangst næste år i Kattegat. Heraf vil de 80 tons komme fra dansk fiskeri, mens tyske og svenske fiskere må fange i alt 50 tons.

Det er så her, at man til gengæld indfører en elektronisk monitorering, der ifølge ministeriet skal 'sikre en langsigtet, bæredygtig forvaltning af fiskebestanden'.

Fiskere føler sig mistænkeliggjort

Kameraovervågning af fiskerne var den danske regerings erklærede mål forud for forhandlingerne.

Det har fiskerne i Danmark langt fra taget godt i mod. Danmarks Fiskeriforening mener nemlig, at kameraer er en 'unødig mistænkeliggørelse' af fiskerne, skrev de i går i en pressemeddelelse.

- Danske fiskere har om nogen interesse i en sund torskebestand i Kattegat. Kameraovervågning er en unødig mistænkeliggørelse af danske fiskere, og det er spild af ressourcer. Kameraer skaffer ikke flere torsk, sagde formand Svend-Erik Andersen.

Foreningen mener, at fiskere i Danmark dermed behandles anderledes end kolleger i det øvrige EU. Formanden kræver fælles spilleregler.

I modsætning til fiskeriforeningen ser interesseorganisationen Our Fish beslutningen om overvågning som et godt tegn, selv om de generelt set langt fra er tilfredse med EU-aftalen.

- Vi ser det som et godt skridt i den rigtige retning, at Danmark med Mogens Jensen i spidsen går med foran i EU i forhold til at sikre et mere selektivt og kameraovervåget trawlfiskeri i Kattegat, hvor torskebestanden er i dyb krise, siger Berit Asmussen, der er kampagneansvarlig hos Our Fish i Danmark, i en pressemeddelelse.