Fogh åbner for øget indvandring

Massiv import af udenlandsk arbejdskraft skal - ifølge statsminister Anders Fogh Rasmussen - løse problemet med manglende arbejdskraft i Danmark. Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti er uenig - men ikke fuldstændig afvisende.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen vil øge indvandringen af arbejdskraft til danmark (Foto: DR © DR)

Massiv import af udenlandsk arbejdskraft skal sikre, at der er hænder nok til at sikre velfærden i Danmark. Statsminister Anders Fogh Rasmussen er parat til at lukke alt fra håndværkere og sygeplejersker til højtuddannede it-specialister ind i Danmark

MediaLinks:

I år ventes der er at komme 30.000 udlændige til Danmark for at arbejde eller studere. Men det tal skal være væsentligt højere i fremtiden, hvis vi skal forhindre en nedgang i produktionen, velstandstab og svigt i den offentlige service, mener statsministeren.

Indtægtsgrænsen skal ned

- Samlet lider det danske samfund et betydeligt tab både økonomisk og kvalitetsmæssigt ved manglen på arbejdskraft, og selv om der stadig er mange ledige indvandrere, er det urealistisk at forestille sig, at vi kan løse problemet ad den vej, siger Anders Fogh Rasmussen til Jyllands Posten.

Han inviterer til brede politiske forhandlinger allerede i efteråret og foreslår langt lempeligere ordninger. I dag kræver det en årsløn på 450.000 kr. at få arbejds- og opholdstilladelse. Den indtægtsgrænse vil statsministeren sænke til 300.000 kr. - eller hvad der svarer til gennemsnitslønnen for et medlem af Dansk Metal.

Massiv kampagne

Tilladelserne skal gives for mere end tre år ad gangen, langt flere fagområder skal på den såkaldte positivliste, som også giver arbejds- og opholdstilladelse, "green card"-ordningen for højtuddannede til at søge job i Danmark skal gøres mere fleksibel, en massiv kampagne skal lokke svenskere, tyskere, baltere og polakker til, og alle skal have tilbud om danskundervisning.

Regeringen og Dansk Folkeparti står bag den nuværende "green card"-ordning. Den skal sikre at Danmark ikke kommer til at mangle højtuddannet arbejdskraft.

- Men jeg er lodret uenig i, at job med lav- og mellemindkomster også skal besættes med udenlandsk arbejdskraft, siger Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard.

DF klar til at forhandle

Dansk Folkeparti er dog parat til at forhandle med regeringen. For ifølge Pia Kjærsgaard skal der være hænder nok i Danmark til at løse opgaverne.

- Men hvis vi forholder os til pleje- og omsorgssektoren, så er det et spørgsmål om at sørge for, at de ansatte er tilfredse, og det er for mig at se et lønspørgsmål. Der kan vi ikke bare tage folk udefra, siger Pia Kjærsgaard.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen inviterer ikke kun nye indvandere på et kortvarigt besøg il Danmark. Han vil gerne have dem til at blive.

Multietnisk samfund er spændende

- Jeg forestiller mig ikke et Danmark, hvor alle er ens. Det er spændende at have et samfund, hvor mennesker er her med forskellig baggrund - forudsat at man arbejder, forsørger sig selv og yder et bidrag til det danske samfund, siger Anders Fogh Rasmussen.

Men det er hård kost for Pia Kjærsgaard.

- Hvad med sammenhængskraften i de danske samfund, spørger hun.

- Jeg tror, at vi skal passe meget på, at vi ikke falder tilbage til, at Danmark er et land, hvor vi bare åbner for massiv indvandring.

FacebookTwitter