Foghs kovending: Dybvad ny chef i Statsministeriet

Regeringen har udpeget Finansministeriets departementschef Karsten Dybvad som ny departementschef i Statsminsteriet. Dette på trods af at statsministeren i 2001 kritiserede Dybvad for at være "en partitro socialdemokrat".

Regeringen har udpeget Finansministeriets departementschefKarsten Dybvad som ny departementschef i Statsminsteriet. Dette påtrods af at statsministeren i 2001 kritiserede Dybvad for at være"en partitro socialdemokrat".

Statsminister Anders Fogh Rasmussen kalder i dag Karsten Dybvadfor driftssikker, loyal og kompetent.

- Han er meget driftssikker, og han har et godt overblik. Det måman have, når man er departementschef i Finansministeriet. Og såhar jeg ved at samarbejde med ham oplevet, at samarbejdet gårrigtigt godt. Desuden har han 100 procent loyalt gennemført det,som er regeringens politik, siger statsministeren omudnævnelsen.

Hanafløser den 62-årige Nils Bernstein, som har været departementschefi Statsministeriet siden 1996. Bernstein blev for nylig udnævnt tilny direktør for Nationalbanken.

I 2001blev departementschef i Finansministeriet.

Fra2000-2001 departementschef i Trafikministeriet.

Han var i1998-2000 direktør i Økonomistyrelsen underFinansministeriet.

Cand.polit. fra Københavns Universitet.Karsten Dybvad

Skæbnens ironi

Det står i skarp modsætning til 2001, hvor Fogh somoppositionsleder i en grundlovstale kritiserede den daværendefinansminister Pia Gjellerup fra Socialdemokratiet for at haveansat partifællen Karsten Dybvad som sin departementschef.

- Jeg kan sige helt klart, at Venstre ikke længere stoler på devurderinger, der kommer fra Finansministeriet. Vi betragterministeriets vurdering af oppositionens politik som rensocialdemokratisk partipropaganda, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Og selv om Karsten Dybvad nu er blevet udnævnt til det mestmagtfulde job i centraladministrationen, så står statsministerensved hvert et ord i sin tale dengang.

- Jeg er klar over, at man ville grave tilbage i dengammelkendte tale, og der er kun det at sige om det, at jeg stårved hvert ord, jeg sagde i den tale, som ikke var rettet specieltmod Dybvad, men mod et Socialdemokrati efter ni år medregeringsansvar, siger Anders Fogh Rasmussen.

Irettesættelse fra Bernstein

Det fik få dage efter helt usædvanligt Statsministerietsdepartementschef, Nils Bernstein, til at irettesætte Fogh.

- Det er urimeligt, at Karsten Dybvads navn på den måde erblevet draget ind i den politisk kamp. Hans udnævnelse er baseretpå, at han er overordentligt velkvalificeret til det job. Derformener jeg ikke, at der er nogen som helst grund til at sættespørgsmålstegn ved udnævnelsen, sagde Nils Bernstein.

Fogh blev også kritiseret for sin grundlovstale af Folketingetsandre partier, og Venstre besluttede straks efter valgsejren inovember 2001 at lukke sagen. Flere embedsmænd havde frygtet, atKarsten Dybvad blev fyret under en borgerlig regering.

Men han fortsatte som Finansministeriets departementschef efteruformelle kontakter mellem Venstre og embedsværket. Han har sidenværet den centrale embedsmand bag VK-regeringens finanspolitik oghaft hovedansvaret for finanslovforligene med Dansk Folkeparti ihovedrollen.