Valgtest

Skal Danmark kunne deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?

Tag DR's valgtest og find ud af, hvor enig du er med Folketingets partiledere. Ti af dem anbefaler et ja, tre anbefaler et nej.

Danmark skal kunne deltage i EU-ledet træning af soldater uden for EU

En del af EU's militære samarbejde i dag går ud på at uddanne soldater i konfliktzoner som f.eks. i Afrika. Inden krigen var der også planer om at træne ukrainske soldater. Danmark kan i dag ikke deltage i den type træning.

Et styrket samarbejde om forsvar i EU vil svække Nato

21 af de 27 EU-lande er også medlem af Nato. Mens Nato udelukkende er militært samarbejde, fokuserer EU på missioner udenfor for EU's eget område og dækker også samarbejde om udvikling, forskning og infrastruktur.

Det er tilstrækkeligt for Danmarks sikkerhed at være medlem af Nato

Nato med USA i spidsen har siden 1949 været garanten for Vesteuropas sikkerhed. Nato’s artikel 5 slår fast, at et angreb på et land er et angreb på alle – landene har altså forpligtet sig til at komme hinanden til undsætning. EU's forsvarssamarbejde handler ikke om territorialforsvar.

USA er og bliver Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske partner

USA er verdens suverænt største militære magt. Danmarks medlemskab af Nato og den nære alliance med USA har siden 1949 været grundstenen i Danmarks sikkerhedspolitik. Under præsident Trump opstod der usikkerhed om USA's støtte til Nato.

Danmark skal have stemmeret inden for EU's forsvarspolitik på lige fod med andre EU-lande

EU’s Ministerråd består af ministrene fra alle 27 EU-lande. På forsvarsområdet er Danmark i dag forhindret i at deltage i afstemninger i Ministerrådet, hvis de handler om militære forhold.

Danmark skal kunne deltage fuldt ud i EU's militære operationer

Hvis EU-landene enes om at udføre en militær operation, bestemmer landene selv, om de vil bidrage. Men Danmark kan ikke deltage, så længe der er et forsvarsforbehold.

EU-landene skal styrke samarbejdet om forsvar

EU's samarbejde om forsvar har gennem mange år udviklet sig langsomt. Det er i dag en ambition i EU at medlemslandene skal blive bedre til blandt andet at indkøbe udstyr sammen.

Danmark skal forlade EU

Danmark har været med i EU siden 1973. I begyndelsen hed det EF og handlede mest om økonomi og handel. I 1993 opstod Den Europæiske Union (EU) og samarbejdet handler nu om langt flere emner. Beslutninger truffet i EU er bindende for Danmark.

Det er forkert at udskrive folkeafstemning om forsvarsforbeholdet midt i en krig i Ukraine

Forsvarsforbeholdet opstod i 1993, efter at danskerne havde stemt nej til at ændre EF til EU og udvide samarbejdet. Som et kompromis foreslog et flertal i Folketinget, at Danmark gik med i unionen med fire forbehold, sådan at Danmark står uden for den fælles valuta, retligt samarbejde, forsvar og fælles unionborgerskab.

Ved at afskaffe forsvarsforbeholdet sender Danmark et tydeligt signal om, at EU står sammen

Danmark er i dag det eneste af de 27 lande, der ikke deltager i EU’s militære samarbejde. Da krigen i Ukraine brød ud, besluttede et flertal i Folketinget at udskrive folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Hælder du mest til et ja eller et nej?

Du skal svare på alle spørgsmål for at få det endelige resultat

Testen bliver til i samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole på resultatet? Ja, men læs gerne Hvem formulerer spørgsmålene? Spørgsmål og svar om DR's valgtest