Folkepensionen ikke længere urørlig

For små tre år siden gav hovedparten af Folketingets partier - med socialdemokratiet i spidsen - hinanden håndslag på, at der ikke blev pillet ved Folkepensionens grundbeløb. Men den aftale er ikke længere sikker.

I perioden op til Euro-afstemningen i 2000 blev den daværendeSocialdemokratisk-ledede regering bombarderet med bekymredeforespørgsler til, om Folkepensionen nu også var sikret, hvis detblev et ja til Euroen.

Det garanterede Poul Nyrup Rasmussen og den 18. september indgikSocialdemokratiet en skriftlig aftale med De radikale, Venstre, Detkonservative Folkeparti og Centrum Demokraterne. Partierne lovedeikke at forringe Folkepensionens grundbeløb medmindre alle varenige om det.

Men det løfte står slet ikke så klippefast længere.

Grundbeløbet til diskussion

Et udvalg under LO's Faglige Seniorer, der blandt andet har totidligere socialdemokratiske ministre som medlemmer, anbefaler nu,at regeringen indtægtsregulerer det grundbeløb i folkepensionen,der hidtil har fået lov at stå nærmest urørt.

LOFaglige SeniorerLO Fagligeseniorers indspark i pensionsdebattenLæs pensionsrapporten

Og det forslag synes formanden for den socialdemokratiskepensionsgruppe - Lene Jensen - er en god idé:

- Det er da bestemt et spændende forslag, som vi skal drøfte ivores pensionsgruppe. Men vi skal fare med lempe, når vi overvejerat pille ved grundbeløbet. Og derfor skal forslaget belyses bedrefør vi kan adoptere eller afvise det, siger Lene Jensen i enpressemeddelelse.

Intet stort problem

LO Faglige Seniorer har lavet den systematiske gennemgang affremtidens pensionsforhold i rapporten: Pensionen slår ikke bundenud af statskassen.

Kilde:Socialministeriet

Den årligepension til et ægtepar, hvor begge er folkepensionister, er således154.392 kr. (satserne gælder for personer, hvis indtægter udoverden sociale pension ikke overstiger visse såkaldtefradragsbeløb).

Øvrigefolkepensionister (dvs. gifte eller samlevende) var 77.196 kr.årligt. Heraf udgjorde grundbeløbet det samme som for en enlig,nemlig 52,524 og pensionstillægget 24.672.

En reeltenlig folkepensionist fik i 2002 en samlet pension fra staten på105.396 kr. Heraf udgjorde grundbeløbet 52,524 og pensionstillægget58,872.Folkepensionen

Udvalgets næstformand Anton Johannsen siger:

- Det tiltagende aldringsproblem - af nogen ældrebyrden - erikke det alarmerende problem, som nogen vil gøre det til. Det kanløses uden ekstraordinære indgreb, hvis blot regeringen fører enfornuftig politik.

Udvalget kommer derefter i rapporten med en række forslag til,hvordan forholdene kan stabiliseres. Et af dem, er som beskrevet atindtægtsregulere folkepensionens grundbeløb for indkomster over400.000 kr. inklussiv pensionen.

Opgaven består nemlig i at hjælpe de 20 procent afpensionisterne der i 2045 fortsat kun har deres folkepension atleve af. Derfor bliver det nødvendigt at se på nogle af de andreældre - dem der har meget store indtægter i alderdommen, også fralukrative pensionsordninger, forklarer forfatterne bagrapporten.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk