Folketinget godkender: 200 Tibet-demonstranter kan få 20.000 kr. i erstatning

Op mod 200 personer kan få erstatning, efter politiet har forhindret dem i at forsamle og ytre sig under kinesiske statsbesøg.

Op mod 200 demonstranter kan få 20.000 kroner i erstatning, fordi deres grundlovssikrede rettigheder blev krænket under kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013. (Foto: © Dennis Lehmann, Scanpix)

Københavns Politi vurderer, at op mod 200 personer kan rejse erstatningskrav i Tibet-sagen.

Derfor har Folketingets Finansudvalg nu via et såkaldt aktstykke givet grønt lys til, at der kan udbetales erstatning i sager, hvor politiet har krænket demonstranters rettigheder efter både grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Københavns Politis foreløbige vurdering er, at der kan være tale om i størrelsesordenen 100-200 personer, som potentielt ville kunne rejse krav i anledning af episoderne, lyder det i aktstykket, som Finansudvalget i dag har godkendt.

Københavns Politi meddelte 18. april, at man ville give otte demonstranter 20.000 kroner i erstatning hver. Det er det samme beløb, som de øvrige op mod 200 demonstranter vil kunne få i erstatning.

- Det er først og fremmest en anerkendelse af skyld - og af at de her demonstranters rettigheder er blevet krænket, siger finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF).

- Når der er sket krænkelser af demonstranternes rettigheder – og retten vurderer, at personerne har ret til erstatning – så skal staten afholde udgifterne. Derfor skal folk selvfølgelig have det, de har krav på, tilføjer hun.

De otte demonstranter, der 18. april blev tilbudt erstatning, har for flere år siden anlagt retssager mod Københavns Politi, som besluttede at efterkomme deres krav. Det betød, at retssagerne blev afblæst.

Partier sår tvivl om ansvar

Politiets beslutning om at give erstatning blev begrundet med den konklusion, som Tibet-kommissionen nåede frem til i december sidste år. Her blev det slået fast, at der blev givet klart ulovlige ordrer om at hindre demonstranter i at være synlige under kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013.

Politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes, medgav 18. april, at forløbet har været kritisabelt:

- I et demokrati skal politiet værne om borgernes grundlæggende rettigheder. Vi skal beskytte borgernes ytringsfrihed og sikre forsamlingsfriheden. Det har vi ikke gjort i denne sag. Vi har begået alvorlige fejl både under demonstrationerne og i den efterfølgende håndtering af forløbet, sagde hun.

Men sagen er ikke slut med beklagelsen, erstatningerne og kommissionen, mener en række partier i Folketinget. Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet mener, at nye afsløringer fra DR's P1 Orientering sår tvivl om Tibet-kommissionens konklusioner.

Både Københavns Politi og flere ministre og embedsmænd kan muligvis være sluppet for let, fordi kommissionen ikke har haft adgang til deres mailkonti. Dels fordi afgåede chefers mailkonti er blevet slettet, før kommissionen indledte sin undersøgelse.

- Tibet-sagen er fuldstændig uacceptabel. Kommissionen har ikke kunnet tilgå alt materiale, fordi der er mails, der er blevet slettet. Så vi har mange spørgsmål til ministeren, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtalte på et samråd 19. april, at muligheden for at genskabe de slettede mails er "minimal", og derfor har man ikke gjort et forsøg.