Folketinget vedtager ny lov om stalking

Ny lov skærper straffen for systematisk chikane og forfølgelse - også kaldet stalking.

Loven definerer stalking som en systematisk og en vedvarende forfølgelse eller chikane.

Folketinget har tirsdag vedtaget en ny lov om fænomenet stalking, altså situationer hvor personer bliver forfulgt og chikaneret af for eksempel en ekskæreste. Loven blev enstemmigt vedtaget.

Indtil nu har lovgivningen på området været spredt rundt i flere love, men med den nye lov er reglerne for stalking blevet samlet i én lov.

- Stalking er for den enkelte en meget ubehagelig oplevelse. Jeg er derfor meget optaget af, hvordan vi styrker indsatsen for at beskytte ofre for chikane og forfølgelse, siger justitsminister Morten Bødskov (S) på Justitsministeriets hjemmeside.

- Det gælder ikke mindst i forhold til de personer, som oplever en systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane, siger Morten Bødskov.

Ifølge den nye lov skal det fremover medregnes som en skærpende omstændighed, hvis for eksempel overtrædelse af et polititilhold eller et opholdsforbud falder ind under begrebet stalking.

Strammer op om tilhold

Loven definerer stalking som en systematisk og en vedvarende forfølgelse eller chikane.

Loven strammer desuden op omkring de såkaldte tilhold, altså en advarsel fra politiet om ikke at kontakte den forurettede. Stramningen betyder, at fremover vil enhver kontakt blive anset som en overtrædelse af tilholdet.

Et værn mod stalking kan også være et såkaldt opholdsforbud. Her forbydes gerningsmanden at opholde sig nær den forurettedes hjem, arbejdsplads og andre steder, hvor den forurettede færdes jævnligt.

Med den nye lov kan et opholdsforbud også komme til at gælde medlemmer af forurettedes husstand. Det vil sige, at gerningsmanden heller ikke må opholde sig der, hvor de færdes.

Morten Bødskov understreger dog, at den nye lov ikke kan stå alene i bestræbelsen på at forhindre, at personer bliver ofre for stalking.

- Den nye lov lægger derfor også op til et tæt samarbejde mellem politiet og de sociale myndigheder i sager om tilhold. Derudover er det en forudsætning i loven, at stalkere i videst muligt omfang tilbydes behandling på frivillig basis, siger Morten Bødskov.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter