Folketinget vil genvinde magten fra regeringen og varsler opgør med ministres enegang

Ministre skal ikke kunne omgå lovgivning, som Folketinget har vedtaget, lyder det fra et bredt flertal.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, ser behov for at genvinde magten fra regeringen til Folketinget. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Når Folketinget slår dørene op efter sommerferien, er det til et nyt sæt arbejdsformer. Det er Udvalget for Forretningsordenen i dag blevet enige om.

Blandt andet skal partilederne møde op til debatter i folketingssalen, de folkevalgte skal i højere grad møde danskerne ude i landet - og så vil Folketinget tage noget af magten tilbage fra regeringen.

- Det er der et stort behov for, for det er vigtigt, at det er Folketinget, der kontrollerer regeringen, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), og tilføjer:

- Derfor har vi diskuteret bemyndigelser, hvor en minister kan bemyndige en lov - uden at tage Folketinget med på råd - og det bliver der så gjort op med nu.

Der er afsat en million kroner til et forskningsprojekt, der nu skal undersøge, hvordan man kan begrænse antallet af bemyndigelser.

Det kan også være, at nogle gamle bemyndigelser helt skal trækkes tilbage, fortæller socialdemokraten Christine Antorini.

- Det sætter jo reelt noget af demokratiet ud af kraft, for her er det jo ministeren selv, der kan beslutte ting, som går en anden retning end den lovgivning, et folketingsflertal har vedtaget.

- Der er ingen tvivl om, at der kan være fordele ved bemyndigelser. Men de har altså ikke været tænkt som en kattelem til, at hvis ministeren er uenig med noget, et flertal i Folketinget har vedtaget, så kan man egenhændigt bare sætte noget andet i gang, siger Christine Antorini.

Hun nævner som eksempel undervisningsminister Merete Riisager (LA), der sidste sommer lod 50 skoler forsøge sig med kortere skoledage. Det blev af kritikere set som et angreb på skolereformen med dens lange skoledage.

Partilederrunder skal skabe livlig debat

Christine Antorini har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der har fremsat de forslag, som Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget i dag er blevet enige om.

- Det kan godt være, det ikke er en revolution, når man læser forslagene hver især, men summen af dem betyder faktisk, at der kommer mere magt til Folketinget og en mere livlig debat i folketingssalen, siger hun og får opbakning fra Folketingets formand:

- Det bliver mere tilgængeligt, smidigt og nemt, så borgerne vil være mere interesserede i at følge med i, hvad der foregår. Eksempelvis skal vi have partilederne til at sidde på de forreste rækker, når der er store debatter i Folketinget, så de ikke sidder spredt ud i hele salen, siger Pia Kjærsgaard.

Samtidig indskærpes det også, at folketingsmedlemmer skal bestræbe sig på at være til stede, når borgere og organisationer møder op i udvalg.

- Det har ganske enkelt været for ringe. Borgerne kommer langvejsfra for at komme i deputation i et kvarter i et folketingsudvalg, og så møder der ganske få folketingspolitikere op, siger Pia Kjærsgaard.

Der vil også komme flere møder, høringer og debatter i alle dele af landet, tilføjer hun:

- Det er langt bedre, at politikerne tager ud, hvor borgerne er.

Embedsmænd skal ikke i høringer

Arbejdsgruppen havde også foreslået at lade embedsfolk møde op i Folketinget og svare på faglige spørgsmål, uden ministeren er til stede.

Men trods støtte fra et bredt flertal bliver det foreløbigt ved tanken, fordi statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) modsætter sig.

- Vi har ikke givet op. Vi tager det op igen, for vi synes egentlig, at det er helt ret og rimeligt, at folketingsudvalg kan få svar på nogle helt seriøse og faglige spørgsmål fra vores kompetente embedsmænd uden om ministeren, siger Pia Kjærsgaard.

Christine Antorini ærgrer sig også over statsministerens modstand - og hun varsler andre boller på suppen, hvis Socialdemokratiet skulle genvinde regeringsmagten:

- Da vi havde regeringsmagten, blev vi også rådet til at lade være med at åbne for, at en embedsmand kan deltage, uden ministeren er til stede. Det synes vi ikke rigtig giver mening, hvis embedsmanden kan øge det faglige vidensgrundlag. Så ja, vi har taget stilling til, at det vil vi gerne åbne for, hvis vi får regeringsmagten igen, siger hun.