Folketingets vagthund: Offentlighedsloven slår ring om centraladministrationen

Folketingets Ombudsmand konkluderede i december, at offentlighedsloven dybest set lukker af for offentligheden i sager, hvor en minister har behov for embedsmænds rådgivning.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, har konkluderet, at offentlighedsloven slår ring om centraladministration. (Foto: © Folketingets Ombudsmand., Folketingets Ombudsmand.)

Konklusionen var krystalklar, da Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, i december 2014 afgav en beretning i Retsudvalget:

Den nye udgave af offentlighedsloven slår dybest set en ring om centraladministrationen og lukker af for offentlighed i de sager, hvor en minister med lovens ord har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand.

Han hentydede her til paragraf 24, som de konservative nu har ændret holdning til og ønsker ændret.

- Hvis man læser loven og dens forarbejder og de eksempler, der gives, så er der ikke tvivl om, at den bestemmelse omfatter meget væsentlige dele af alt politisk præget virksomhed i centraladministrationen. Der er altså tale en meget substantiel begrænsning i retten til aktindsigt, sagde Jørgen Steen Sørensen.

Under beretningen i Retsudvalget henviste Ombudsmanden til, at der før den nye offentlighedslovs vedtagelse var en diskussion om, at det ville blive meget svært at finde ud, hvad der i fremtiden ville falde ind under ministerbetjening.

Men i samme ombæring slog han helt klart fast, at erfaringerne med offentlighedsloven på daværende tidspunkt ikke efterlod tvivl.

- Vores erfaring er altså også – som jeg var inde på – at det er vældig, vældig meget af den politiske virksomhed i ministerierne, der bliver fanget af både den ene og den anden regel, sagde Jørgen Steen Sørensen.

I kølvandet på vedtagelsen af offentlighedsloven blev det bestemt, at den skulle evalueres af netop Ombudsmanden. Han har dog senere påpeget, at det ikke er hans opgave at vurdere, om den nye offentlighedslov er for lukket eller ej. Han skal blot vurdere, om den er overholdt.

Det er netop den evaluering et flertal i Folketinget - med de konservatives kovending - nu vil have fremrykket, så den kommer før 2017.