500.000 elbiler, flere penge til public service og pension til nedslidte: Her er de (mange) socialdemokratiske valgløfter

Få overblik over de vigtigste løfter, som Socialdemokratiet har lovet vælgerne at arbejde for.

Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen arbejder på højtryk for at få opbakning fra de tre partier, der har peget på hende som statsminister, så hun kan gå til dronningen med en ny Socialdemokratisk et-parti-regering: Nemlig De Radikale, SF og Enhedslisten.

Her er et overblik over de vigtigste ting, som Socialdemokratiet frem til valget har stillet vælgerne i udsigt.

Det er de løfter, der sammen med ønsker fra de tre støttepartier ligger på bordet, under regeringsforhandlingerne.

1

Ret til tidligere folkepension til nedslidte

Folk, der har været på arbejdsmarkedet omkring 40 år, skal have ret til at gå på folkepension omkring tre år før den normale pensionsalder. Ordningen må koste tre milliarder kroner om året.

Den præcise model skal aftales med arbejdsmarkedets parter.

2

Ydelseskommission

En kommission skal komme med forslag til, hvordan kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal ændres. Kommissionen får et år til arbejdet.

3

Udlændinge

En asyl- og udlændingereform skal afskaffe muligheden for at søge asyl i Danmark. Asylansøgere skal have deres sag behandlet i danskdrevne modtagecentre i et tredjeland. Flygtninge skal derfra sendes til en FN-flygtningelejr, og så skal Danmark igen tage kvoteflygtninge.

Samtidig skal der indføres loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund der årligt kan komme til Danmark.

Alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp skal have pligt til at arbejde 37 timer om ugen.

4

Samfundsøkonomi

En velfærdslov skal forpligte Folketinget til at sikre, at det offentlige forbrug hvert år stiger så meget, at der er penge til at servicen kan følge med, når der bliver flere ældre og børn. Det kræver en stigning på 0,65 procent.

Frem til 2025 skal det offentlige forbrug stige med 0,8 procent.

Offentlige institutioner skal have mulighed for at lave flerårige budgetter.

Et nyt forsigtighedsprincip betyder, at alle nye udgifter skal modsvares af konkrete initiativer, der skaffer pengene. Dynamiske effekter af skattelettelser indgår ikke længere i beregningen af det økonomiske råderum.

Der skal sættes loft over det offentliges forbrug af konsulenter. Det skal give en besparelse på tre milliarder kroner årligt, som skal bruges til velfærd.

Ny udligningsreform skal sikre større økonomisk udligning mellem kommunerne.

5

Sundhed

Der skal ansættes 1000 ekstra sygeplejersker.

Der skal oprettes et antal nærhospitaler, der kan tage sig af af små behandlinger og operationer.

Nyuddannede læger skal have pligt til at arbejde seks måneder i almen praksis.

Der skal i 2025 bruges 11,5 milliarder kroner ekstra på sundhedsvæsnet.

En ti-års plan skal styrke psykiatrien med blandt andet flere sengepladser.

6

Skattevæsenet

Der skal oprettes fire nye regionale skattecentre; to i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland/Lolland-Falster.

Der skal ansættes 1000 ekstra medarbejdere på de fire nye skattecentre.

Den ekstra kontrolindsats skal frem mod 2030 skaffe 40 milliarder kroner ekstra i statskassen.

7

Skat

Skattestoppet ophæves, så en række afgifter stiger med inflationen.

Beskatningen af arbejdsgiverbetalt telefon og internet afskaffes ikke som planlagt i 2020.

Det skattefri bundfradrag ved arv hæves til 500.000. Til gengæld hæves arveafgiften til 30 procent for arv over tre millioner kroner.

Skatten sættes op for arvinger, der arver en virksomhed, fra fem til 15 procent.

Skatten på store kapitalindkomster forhøjes til niveauet før skattereformen fra 2009.

Direktørlønninger over til 10 millioner kroner skal ikke kunne trækkes fra i skat.

Der skal indføres en ny skat på it-giganter som Facebook og Google.

Virksomhedernes fradrag for forskning og udvikling skal hæves til 130 procent.

8

Bolig

Der skal frem mod 2031 bygges 110.000 nye almene og private lejeboliger i de fire største byer.

Det skal gøres billigere at bygge og bo i almene familieboliger.

Unge studerende skal have en ”tag-over-hovedet-garanti” i de fire store studiebyer.

Der skal bygges flere ældre boliger

9

Klima

Klimalov med bindende klimamål. For eksempel skal udledningen af drivhusgasser reduceres med mindst 60 procent i 2030.

Der skal være 500.000 elbiler i 2030, og nye diesel- og benzinbiler skal forbydes fra 2030.

Fem nye havvindmølleparker inden 2030.

Afgift på plastikflasker og højere afgifter på bæreposer af plastik.

75.000 hektar urørt skov og 15 nye vilde naturparker.

Grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner, som skal investeres i grønne løsninger.

10

Infrastruktur

Ny langsigtet plan for infrastruktur, så der frem mod 2030 bruges i alt 112 milliarder kroner på infrastruktur.

Alle projekter i Togfonden skal gennemføres

11

Skole og uddannelse

Det offentlige tilskud til friskoler beskæres, så den såkaldte koblingsprocent nedsættes fra 76 til 71 procent.

Uddannelsesloftet, der begrænser muligheden for at tage flere uddannelser, afskaffes.

Omprioriteringsbidraget på to procent årligt afskaffes for uddannelsesområdet.

60 procent af pladserne på velfærdsuddannelser som pædagog, sygeplejersker, lærer og socialrådgiver skal i 2025 ligge uden for de fire største byer.

Elevløn under hele uddannelsen til studerende over 25 år på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Bonus på 50.000 kroner til unge, der tager en faglig uddannelse på områder med mangel på arbejdskraft, og flere penge til erhvervsuddannelserne.

Opkvalificeringsreform for ufaglærte.

12

Finansiel sektor

Finanssektoren skal betale en ny skat på 1,5 milliarder kroner årligt.

Finanstilsynet skal styrkes og splittes op, så en særlig enhed fører tilsyn med finansiel kriminalitet.

Kviklånsfirmaer skal betale en særlig afgift af deres samlede udlånssum og underlægges skærpede regler.

13

Arbejdsmarked

Et permanent arbejdsmarkedsråd med arbejdsmarkedets parter. Rådet skal rådgive regering og myndigheder.

Opholdskravet i dagpengereglerne skal strammes. Kravet betyder, at man skal have været i Danmark i syv ud af de seneste 12 år for at få dagpenge.

Straffen for at bruge illegal arbejdskraft skal skærpes.

14

Retspolitik

20 nye nærpoliti-enheder over hele landet.

Lovgivningen skal ændres, så sex uden samtykke kan være voldtægt.

15

Diverse

18-punkts plan skal styrke indsatsen for socialt udsatte børn.

Butikkernes madspild skal stoppes, eventuelt med et forbud.

Nyt medieforlig med flere penge til public service

Godhavnsdrengene skal have en officiel undskyldning.

Førtidspensionsreformen skal justeres

Det skal undersøges, om Grundloven kan fortolkes, så Grønland kan føre sin egen udenrigspolitik.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk