De unge har talt: Intet valgtema slår klimaet

Sundhed og den danske økonomi ligger også unge meget på sinde.

Mens klimaet er blevet overhalet af andre emner som de væsentligste for den brede del af befolkningen, er det stadig det, der fylder mest for de yngste vælgere. Illustration: Nathalie Nystad

Energikrise, inflationskrise, sundhedskrise.

Kriserne står i kø ved det folketingsvalg, som Mette Frederiksen skød i gang i går.

Men for den yngre del af de stemmeberettigede danskere har ingen af de nytilkomne udfordringer overskygget klimakrisen.

I en ny undersøgelse, Epinion har lavet for P3, peger 20 procent af de 18-31-årige på klima og miljø som det vigtigste politiske emne.

Det er interessant, fordi klima ved det her valg ikke er højeste prioritet i den brede befolkning, forklarer Rune Stubager, som er professor i statskundskab hos Aarhus Universitet.

- Det er et emne, som virkelig optager mange unge, og det er jo også de unge, der skal leve med konsekvenserne af klimaudfordringerne i længst tid, siger han.

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 var klima det absolut vigtigste emne for hele den danske befolkning. Faktisk var det så vigtigt, at klimadagsordenen flyttede stemmer og blev døbt et klimavalg.

Står det til de yngste vælgere, skal vi have klimavalg igen, mens andre politiske emner har overtaget førstepladsen hos de fleste danskere i den brede befolkning.

I stedet er det sundhed, der for de fleste er det vigtigste emne, viser den seneste måling, som Epinion har lavet for DR og Altinget, af hvad der optager danskerne. Sundhed er efterfulgt af styringen af dansk økonomi, som det væsentligste emne i undersøgelsen, der er lavet i august.

Psykiatrien optager de 18-31-årige

For de unge voksne er klimadagsordenen også efterfulgt af netop sundhed og dansk økonomi som de vigtigste emner. Og det er langt fra overraskende, mener Rune Stubager.

- Sundhed er et emne, der traditionelt er meget højt på dagsordenen blandt alle vælgere, siger han.

Herunder kan du se, hvordan vælgernes prioriteter har ændret sig siden 2015. Grafikken viser tal for alle vælgere og ikke kun unge:

18 procent af de adspurgte 18-31-årige peger på sundhed som et af de vigtigste emner.

De unge peger på særligt to store problemstillinger, som er med til at gøre sundhed vigtigt.

For det første hele diskussionen om en psykiatri med store udfordringer. For knap en tredjedel af deltagerne i undersøgelsen er netop det det vigtigste sundhedspolitiske område, mens 14 procent peger på unges mentale helbred som det væsentligste.

At de to områder vægter højt hos de yngste stemmeberettigede hænger sammen med, at det er noget, mange af dem har tæt på livet, påpeger Rune Stubager.

- Vi ser en vækst i psykisk mistrivsel og psykiske udfordringer for de unge, som også hænger tæt samme med psykiatrien, siger han.

- På psykiatriområdet er der ganske vist indgået en aftale, men de fleste er vel nogenlunde enige om, at det måske kun er starten på det, der kan være brug for, siger han med henvisning til den psykiatriaftale et flertal i Folketinget indgik i slutningen af september - altså efter målingen blev foretaget.

For det andet manglen på medarbejdere i sundhedsvæsnet, som også er noget, der fylder meget i den politiske debat.

For 27 procent af de unge respondenter i undersøgelsen er manglen på sygeplejersker det sundhedspolitiske område, som er vigtigst.

Fokus på ligeløn overrasker ekspert

Stigende priser på smør, mælk og pasta er også noget af det, der fylder meget, når de unge skal i stemmeboksen.

14 procent af de 18-31-årige peger på den danske økonomi som deres topprioritet af alle emner her op til valget. Samtidig peger 39 procent specifikt på inflationen som den vigtigste økonomiske udfordring.

Klimapolitik og løfter om klimaneutralitet fylder meget i den politiske debat. Bliv klogere på begrebet klimaneutral her:

Det kommer heller ikke bag på Rune Stubager i en tid med galopperende inflation.

- Vi skal helt tilbage til 70'erne og 80'erne for at finde fortilfælde, og det er jo noget, der påvirker alle grupper i samfundet.

- Det ville næsten være mærkeligt, hvis ikke inflationen var i toppen, siger han.

På andenpladsen over de vigtigste økonomiske emner kommer skatter og afgifter. Det mener 29 procent af de unge er det vigtigste, når det kommer til den danske økonomi, mens ligeløn mellem kønnene indtager en tredjeplads.

Det mener 14 procent, er det vigtigste af de økonomiske emner, og det overrasker Stubager.

- Det tror jeg ikke nødvendigvis, man ville have set i den samlede befolkning, siger han.

Hør alle partilederne forholde sig til de emner, der optager de unge mest, alle hverdage i valgkampen mellem klokken 6 og 9 i Go’ Morgen P3.

Go' Morgen P3