Kandidat

Billede af Per Larsen, opstillet i Nordjyllands Storkreds for Konservative

Per Larsen

Konservative

Nordjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Virksomheder i vækst: Det er erhvervslivet og virksomhederne, der skaber vækst og velstand i Danmark. Det er der hårdt brug for. Vi skal sikre bedre vilkår for erhvervslivet, med mindre bureaukrati og færre administrative byrder. Ved at sænke skatterne på arbejde bliver virksomhederne mere konkurrencedygtige. Sænkning af skatterne gavner også dig og din familie.

  • 2

    Alle har krav på en læge som de kender , altså en familielæge.: Hvis man bliver syg giver det tryghed at kende sin læge, og lægens arbejde bliver bedre når, lægen kender sine patienter. Jeg har i flere år kæmpet for flere familielæger, og i maj måned fik jeg skabt flertal i Folketinget, så vi nu har en aftale om at forøge antallet af familielæger i Danmark, fra de nuværende ca. 3.500 læger til 5.000 læger senest i år 2035. Jeg er garant for at det fuldføres.

  • 3

    Psykiatri med høj kvalitet og korte ventelister.: Psykiatrien i Danmark lever ikke op til det man bør kunne forvente. ventelisterne er mange steder for lange, og der bliver dagligt udskrevet patienter, fra de psykiatriske hospitaler, som ikke er færdigbehandlede, men simpelthen bliver udskrevet fordi der er for få sengepladser. Værst er det at nogle patienter udskrives til ingenting. Ny 10 års robust psykiatriplan hurtigst muligt.

Om Per Larsen

Uddannelse
Erhvervsuddannelse
Bopæl
Hjørring
Valgt første gang
Folketingsvalg 2019
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2019
Sociale medier