Kandidat

Billede af Mai Mercado, opstillet i Fyns Storkreds for Konservative

Mai Mercado

Konservative

Fyns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Styr på økonomien og de stigende energipriser: Økonomien bliver ikke bedre, hvis vi fortsætter mod afgrunden på første klasse. Alle indkomstgrupper i Danmark er blevet fattigere de seneste 3 år – 40 skatter og afgifter er blevet sat yderligere op og gør hverdagen endnu dyrere. Renterne, inflationen og el-priserne stiger. Vi vil lade dig beholde flere af dine egne penge og sikre velfærden naturligvis

  • 2

    En god og tryg alderdom: Alle ældre har krav på en indholdsrig alderdom. Når man har levet et langt liv og får behov for hjælp, så er det fællesskabets tur til at betale tilbage med omsorg, pleje og hjælp. Jeg vil have hyggelige plejehjem, der er rigtige hjem og ikke sterile institutioner. Det uegnede personale skal ud, og omsorgen skal sikres ved at alle medarbejdere har en autoriseret uddannelse.

  • 3

    Kortere skoledage, hvor elever trives mere: Flere elever skal lære mere i skolen – og trives bedre! Jeg ønsker kortere skoledage, afskaffelse af tvungne lektiecaféer, mere holddeling og mere to-lærerundervisning. Folkeskolen er blevet for boglig - den skal igen være for alle. Læreren skal igen være en autoritet i klasseværelset, og så skal der styr på inklusionen.

Om Mai Mercado

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Valgt første gang
Folketingsvalg 2011
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2011
Sociale medier