Kandidat

Billede af Lise Bertelsen, opstillet i Vestjyllands Storkreds for Konservative

Lise Bertelsen

Konservative

Vestjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    SUNDHED & PSYKIATRI: Vi skal sikre, at der i fremtiden er råd til udredning & behandling. Vi skal satse mere på forebyggelse, dyrke fællesskaber & frivillige initiativer så langt færre børn, unge & voksne bliver ensomme & ender i mistrivsel. Vi skal sikre, at perfekt ikke er det nye normale, altså sænke krav & forventninger særligt til vores unge mennesker & derved forbygge stress, angst & depression.

  • 2

    UDDANNELSES- & BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER: Grundet lav ledighed & kæmpemæssige rekrutteringsudfordringer Danmark står i, skal vi sikre at alle aktiveres til fælles gavn for Danmark. Alle børn, unge & voksne skal motiveres til skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Det gælder også de borgere med fysiske eller psykiske udfordringer – vi har brug for alles arbejdskraft. Dette kræver at beskæftigelsesindsatsen målrettes.

  • 3

    ET GODT SENIOR- & ÆLDRE LIV: Vi skal sikre mulighed for et godt & aktivt seniorliv med fællesskaber, så følelsen af ensomhed forebygges bl.a. gennem frivilligt arbejde & gode muligheder for foreningslivet. Vi skal sikre, at der er gode botilbud & mulighed for den nødvendige hjælp & pleje når den tid kommer. Vi skal sikre trygge rammer om vores mest sårbare ældre, ved hjælp af mindre plejeteams, nærhed og kvalitet.

Om Lise Bertelsen

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
Viborg
Sociale medier