Kandidat

Billede af Christian Friis Bach, opstillet i Nordjyllands Storkreds for Radikale

Christian Friis Bach

Radikale

Nordjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Klima og Natur: Klimaet forandres med dramatisk hast, og naturen er under massivt pres. Jeg vil arbejde for, at vi giver mere tilbage til naturen end vi tager. Vi skal markant styrke biodiversiteten, fordoble skovarealet og sikre 110% CO₂-reduktion i 2040. Vi skal genskabe andelstanken og få borgerne med i opstillingen af Vi skal genskabe andelstanken og få borgerne med i opstillingen af vindmøller og solceller.

  • 2

    Uddannelse & Læring: Uddannelse er afgørende for at skabe lige muligheder, mindre ulighed og for stærke fællesskaber og demokrati. Alle børn skal lære at skrive, læse og regne. Der skal etableres gratis efter- og videreuddannelse. Jeg vil arbejde for frie og stærke skoler, ungdomsuddannelser og universiteter.

  • 3

    Menneskerettigheder & Demokrati: Menneskerettighederne er den fineste idé, vi har skabt. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Alle skal have mulighed for at deltage. Jeg vil arbejde for stærkere borgerinddragelse, for en effektiv flygtningepolitik med fokus på værdighed og rettigheder og for en styrket indsats for menneskerettighederne i EU og i verden.

Om Christian Friis Bach

Uddannelse
Ph.d.-uddannelse
Bopæl
Veksø
Valgt første gang
Folketingsvalg 2011
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier