Kandidat

Billede af Zenia Stampe, opstillet i Sjællands Storkreds for Radikale

Zenia Stampe

Radikale

Sjællands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Klimaet og naturen først: Vi står midt i en klima- og biodiversitetskrise, som kræver akut handling. Derfor skal vi have en ensartet CO2-afgift på alle sektorer - også landbruget, byggeriet og transportsektoren. Vi skal også have meget mere vild natur. Danmark er et af de lande i Europa med mindst og dårligst beskyttet natur.

  • 2

    Velfærds- og trivselskrisen: Velfærdssamfundet slår revner og flere og flere mennesker går ned med depression, angst og stres. Vi skal styrke psykiatrien og sørge for, at der er nok personale i hele den offentlige sektor. Men vi bliver også nødt til at kaste et kritisk blik på de systemer, der presser børn, unge og voksne: Eksaminer, karakterer, optagelsessystemer, præstationskultur, bureaukrati, familielogistik, etc.

  • 3

    Retfærdig og humanistisk udlændingepolitik: Danmark var engang et humanistisk foregangsland. Sådan er det desværre ikke længere. Vi tager alt for få kvoteflygtninge og sender flygtninge tilbage til krigszoner. Og dem, der kommer hertil, behandler vi ikke ordentligt.

Om Zenia Stampe

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
København Ø
Valgt første gang
Folketingsvalg 2011
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier