Kandidat

Billede af Carsten Bach, opstillet i Vestjyllands Storkreds for Liberal Alliance

Carsten Bach

Liberal Alliance

Vestjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Frihed og lavere skat: Der skal i videst muligt omfang være frihed til at udfolde og forme tilværelsen på egen hånd og efter eget forbillede. Politik, skatter og afgifter skal ikke stå i vejen for den frihed. Skattetrykket er så højt, at det skader vores frihed. Det betyder færre penge til det vi selv vælger og gerne vil bruge penge på. De første 7.000 kr. lønindkomst skal gøres skattefrie og topskatten skal afskaffes.

  • 2

    Fremtidssikring af velfærdssamfundet: Danskerne skal have bedre mulighed for selv at tage ansvar og være hovedarkitekt i deres eget liv. Derfor skal vi have et opgør med den dominerende systemtænkning, der præger den nuværende socialdemokratiske samfundsmodel, og som medfører en ineffektiv, og alt for stor, offentlig sektor. Private initiativer skal derfor løbende overtager en større og større del af den offentlige betalte velfærd.

  • 3

    Et styrket dansk forsvar: Danmark skal tage ansvar for sin egen sikkerhed. Derfor skal Forsvaret styrkes gennem øget professionalisering, nye ressourcer og kapaciteter. Frie fællesskab forpligter - også internationalt. Men regningen for de nødvendige investeringer i vores sikkerhed skal ikke tørres af på fremtidige generationer i form af gæld. Derfor har LA fuld finansiering – fordi vi skal tage ansvar for os selv.

Om Carsten Bach

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
Galten
Valgt første gang
Folketingsvalg 2015
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2015
Sociale medier