Kandidat

Billede af Pia Olsen Dyhr, opstillet i Københavns Storkreds for SF

Pia Olsen Dyhr

SF

Københavns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Børn og unges trivsel: Alt for mange børn og unge mistrives i dag. Derfor skal vi have sat tempoet ned i både daginstitutioner og skoler, sætte et loft på 24 elever i hver klasse, flere timer med to voksne og stoppe evindelige test og karakterræs. Samtidig skal der være kortere vej til hjælp, når børn og unge mistrives. 1000 psykologer slog for nylig alarm over mistrivslen. Det skal vi gøre op med.

  • 2

    Klima og natur: Vi står i en klima- og naturkrise. Tørker og oversvømmelser i Europa. SF foreslår at Danmark skal være helt CO2-neutral senest i 2040 og derfra begynde at hive CO2 ud af atmosfæren igen. Samtidig skal vi have en lov for naturen - på samme måde som klimaloven - som hele tiden tvinger os politikere til at skabe mere og bedre natur og mere biodiversitet. SF kæmper for at det grønne flertal fortsætter

  • 3

    Ligeløn i den offentlige sektor: Der er fortsat alt for mange traditionelle kvindefag - sygeplejersker, pædagoger og SoSu'ere - som halter efter lønmæssigt. Det skal vi have gjort op med. Samtidig skal vi forberede arbejdsforholdene og sikre flere kollegaer. Vi skal have arbejdsglæde tilbage i velfærden til gavn for borgerne.

Om Pia Olsen Dyhr

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
København SV
Valgt første gang
Folketingsvalg 2007
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier