Kandidat

Billede af Charlotte Broman Mølbæk, opstillet i Østjyllands Storkreds for SF

Charlotte Broman Mølbæk

SF

Østjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Bedre trivsel for børn og unge: Der skal RO PÅ børns og unges liv. Der skal være plads til nærvær og støtte hos en voksen. Og der skal være plads til legen - både for de små og de store. - Vi skal have minimumsnormeringer i børnehøjde, for børn skal have ret til nærværende voksne. - Vi skal have kortere skoledage, mindre fokus på test, pres og præstation samt flere musiske og praktiske fag i skoledagen.

  • 2

    Ret til hurtig hjælp: Alt for mange børn og unge mistrives. Når læsset er blevet for stort, er det vigtigt, at barnet kan få hurtig hjælp. Inklusionen har mange steder slået fejl, fordi den har været brugt som spareøvelse. Det skal altid væres barnets behov, der kommer før økonomien. - Ret til hurtig hjælp fra PPR inden for 14 dage. - Pengene skal følge barnet, så der ikke kan spares penge på inklusion.

  • 3

    Rette hjælp første gang: Mennesker med handicap og psykiske lidelser skal have den rigtige hjælp første gang. Vi skal have et opgør med lange sagsbehandlingstider og standard-afvisninger. Mennesket skal komme før økonomien. På den måde kan vi skabe værdighed og i øvrigt bruge pengene meget bedre. - Ny visitation med krav om at følge anbefalinger fra specialiseret viden - Dele af handicapområdet skal til regionerne

Om Charlotte Broman Mølbæk

Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Bopæl
Randers Nø
Valgt første gang
Folketingsvalg 2019
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2019
Sociale medier