Kandidat

Billede af Theresa Berg Andersen, opstillet i Nordjyllands Storkreds for SF

Theresa Berg Andersen

SF

Nordjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Styrk psykiatrien og handicapområdet: Vi skal styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Psykiatrien er blevet glemt eller nedprioriteret i alt for mange år, og det betyder massive ventelister, og alt for lidt hjælp til mennesker som har behovet. Det samme gør sig gældende på handicapområdet, her skal fokus være på den hjælp som der tilbydes - Den er ofte ikke tidsvarende med i dag.

  • 2

    Styrk ældreplejen: FLERE HÆNDER I VORES ÆLDREPLEJE Vi skal yde en indsats i vores ældrepleje, som vi kan være bekendt. Og det skal handle om nærvær og tryghed og så skal der RO PÅ! Det er samtidig svært at rekrutter ansatte i plejen og den opgave skal vi have løst, lad os se på de ansatte arbejdsvilkår. Og så skal overflødig dokumentation væk.

  • 3

    NORDJYLLAND er IKKE udkants Danmark: Der er ofte langt fra København til Nordjylland, det ses også i de beslutninger der bliver truffet. Når der snakkes grøn og kollektiv transport, skal man huske på at det også skal være i Nordjylland. Når der snakkes det nære sundhedsvæsen så gælder det også i Nordjylland, hvor der ofte er langt imellem den service vi tilbyder borgerne. Nordjyderne skal have de samme muligheder som i resten af DK.

Om Theresa Berg Andersen

Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Bopæl
Løgstør
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2019
Sociale medier