Kandidat

Billede af Karen Ellemann, opstillet i Københavns Omegns Storkreds for Venstre

Karen Ellemann

Venstre

Københavns Omegns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Et sundhedsvæsen med patienten i centrum: Der skal være fri og lige adgang til den bedst mulige behandling. At sikre patientrettigheder – uanset om behandlingen udføres i det offentlige eller på et privathospital - er en af de vigtigste opgaver i et velfærdssamfund. Vi skal have flere hænder i vores sundhedsvæsen, så sygeplejerskerne og lægerne får flere kolleger.

  • 2

    Miljø og Klima - globalt og lokalt: Vi skal sikre naturen, miljøet og klimaet. Og vi skal skynde os. Gode, grønne områder, rent drikkevand og adgang til rekreative arealer i de københavnske omegnskommuner er ’det nære’. Men vi må også se udover egen baghave. Danmark skal blive i front - og vi skal bruge både kendte løsninger, forskning og ny teknologi, derfor vil vi investere et historisk højt beløb.

  • 3

    Alle skal med: Arbejdsmarkedet er den bedste vej til fællesskabet i Danmark. Børn, der har en mor og far der går på arbejde ser, at det er vigtigt at bidrage positivt til samfundet. Derfor SKAL det altid kunne betale sig at have et fuldtidsarbejde fremfor at være på offentlige ydelser. Dem der kan selv, skal selv, så vi sikrer at hjælpen ikke bliver en sovepude.

Om Karen Ellemann

Uddannelse
Seminaruddannelse
Bopæl
Klampenborg
Valgt første gang
Folketingsvalg 2007
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier