Kandidat

Billede af Preben Bang Henriksen, opstillet i Nordjyllands Storkreds for Venstre

Preben Bang Henriksen

Venstre

Nordjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Hårdere straffe for grov vold og mishandling: Domstolene skal udnytte straframmerne så de værste forbrydelser straffes i den øvre del. En voldsmands forsøg på afklipning af et offers legemsdele skal ikke straffes med 2-3 års fængsel og prøveløsladelse efter 2/3. Svenske tilstande hører hjemme i Sverige

  • 2

    Ventetiden ved domstolene skal ned: Den gennemsnitlige ventetid på en dom ved byretten i Aarhus er 28 måneder. 20 måneder i Aalborg og Hjørring. Læg hertil 2 år i landsretten, hvis taberen anker. En retssag skal hverken vare 2 eller 4 år. Det er en hån mod retssikkerheden for både virksomheder og borgere. Når dommen endelig falder er skyldneren ofte gået fallit, og modparten står med en lang næse og en stor advokatregning.

  • 3

    Statsligt arbejde skal hverken sendes udenlands eller forbeholdes København: Statsligt forsvarsarbejde skal ikke sendes udenlands, når det lovligt kan udføres i Danmark, herunder på danske (og nordjyske) værfter. Kammeradvokatens arbejde for staten, der årligt indbringer det private københavnske advokatkontor + 600 mio., skal i udbud, så også andre kontorer kan byde på opgaverne. Det private advokatkontor Poul Smith, København har haft monopol på opgaven siden 1936.

Om Preben Bang Henriksen

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
Aalborg
Valgt første gang
Folketingsvalg 2011
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2011
Sociale medier