Kandidat

Billede af Monika Rubin, opstillet i Københavns Omegns Storkreds for Moderaterne

Monika Rubin

Moderaterne

Københavns Omegns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    At vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen med et minimum af spild og dobbeltarbejde: Jeg ønsker et langtidsholdbart og mere ensartet sundhedsvæsen i Danmark. Der skal tænkes i bæredygtige løsninger - både når det gælder klima og organisering. ‍Danmark er for småt til fem forskellige sundhedsvæsener. Der må ikke være forskel på din behandling afhængig af om du bor på Mols eller Møn. Derfor skal regionerne nedlægges og der skal være et langt større samarbejde på tværs af sektorerne.

  • 2

    Når det gælder sundhedsvæsenet vil jeg desuden arbejde for:: 1. at have et stort fokus på forebyggelse - især når det gælder børn og unge. 2. at der kommer et større fokus på en faktabaseret tilgang med erfaringer fra virkeligheden. 3. at man ser på hvordan pengene bruges bedst muligt og minimerer spild. 4. at tolkegebyret i sundhedsvæsenet fjernes. 5. at der indføres krav om stillingstagen til organdonation. 6. at vi får et CO2 neutralt sundhedsvæsen.

  • 3

    Helhedsorienteret klimapolitik: I Danmark bør vi omstille os til at blive et CO2 neuralt samfund så hurtigt som muligt. Men klimakampen er grænseløs og vi skal hele tiden tænke på, hvordan vores rolle også kan hjælpe og inspirere andre lande til at nedsætte deres CO2 forbrug. Et konkret tiltag jeg sammen med Moderaternes klimapolitik vil arbejde for er, at der indføres et CO2 mærke - så man som forbruger kan handle klimavenligt,

Om Monika Rubin

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
København Ø
Sociale medier