Kandidat

Billede af Tobias Grotkjær Elmstrøm, opstillet i Østjyllands Storkreds for Moderaterne

Tobias Grotkjær Elmstrøm

Moderaterne

Østjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Sundhed: Det danske sundhedsvæsen og sygesikring er et essentielt organ i det danske samfund. Det erfarede jeg på egen krop, da jeg få år tilbage blev ramt af en blodprop. Det er fundamentet for, at vi i Danmark kan sove trygt om natten velvidende, at der er nogen til at tage os af os, hvis uheldet skulle være ude. 1. Nedlæg Regionerne og opret SygehusDK. 2. Psykiatripakke skal indføres straks.

  • 2

    Iværksætteri: Da jeg i august 2013 startede mit eget advokatfirma, gik det op for mig, hvor mange barrierer og unødvendige forhindringer, der gør sig gældende for nyopstartede virksomheder. Det er et hovedrystende stort bureaukrati, der i dag står mellem kloge, idérige iværksættere og muligheden for at produktudvikle deres hjertebarn. 1. Afbureaukratisering NU! 2. Nemmere mulighed for Crowdfunding.

  • 3

    En mere human udlændinge- og flygtningepolitik: Mit virke som advokat med speciale i udlændingeret har gjort, at jeg har fået et særligt indblik i den danske udlændinge- og flygtningepolitik, der desværre ikke er et gennemtænkt projekt. Vi ser, at dansk-internationale par ikke længere kan få lov at udleve deres kærlighed til hinanden her i Danmark. Eller at det er ekstremt svært at blive dansk statsborger, trods uddannelse og arbejde.

Om Tobias Grotkjær Elmstrøm

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
Risskov
Sociale medier