Kandidat

Billede af Alex Ahrendtsen, opstillet i Fyns Storkreds for Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen

Dansk Folkeparti

Fyns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Indvandring og udlændinge: Jeg er ret træt af den blødsødne tilgang til fremmede, der ikke kan indordne sig. Kriminelle udlændinge uden dansk statsborgerskab skal sendes ud ved første dom, og de skal ikke have lov at komme til Danmark igen. Indvandringen og asyltilstrømningen fra Mellemøsten og Afrika skal ned på nul. Om nødvendigt tager vi et opgør med konventionerne for at få det gennemført.

  • 2

    Danske værdier: Vi skal værne og forsvare alt, hvad der er dansk. Vort sprog, vor kultur og vor levevis. Moskeer, minareter og islamisk klædedragt er fx udanske og hører ikke hjemme i det synlige gadebillede.

  • 3

    Tryghed i økonomien: Folketinget skal blive bedre til at hjælpe midlertidigt, når borgere kommer i økonomisk uføre på grund af en økonomisk krise eller en galopperende inflation.

Om Alex Ahrendtsen

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Bopæl
Odense NØ
Valgt første gang
Folketingsvalg 2011
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007