Kandidat

Billede af Marianne Bigum, opstillet i Nordsjællands Storkreds for SF

Marianne Bigum

SF

Nordsjællands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Beskyt vores vand: Vi skal beskytte vores vand, så der også i fremtiden er liv i havene og i vandnaturen, og så vi trygt kan drikke fra vores grundvand. Vi skal have en dansk havplan, som beskytter havets sårbare naturområder, og fiskenes gyde- og opvækstområder, så naturligt havliv skal genopstå. Der skal stilles skrappere krav til renseanlæg og landbrug, og regulering skal styres af naturens tålegrænser.

  • 2

    Klimaet kræver handling: Danmark skal være klimaneutralt senest i 2040. Vi skal have en grundlæggende omlægning af vores energisystem og vi skal væk fra fossil energi. Vi skal omstille vores forbrug med en grøn erhvervspolitik, en klimaafgift på landbruget, et lavere ressourceforbrug og en cirkulær økonomi. Vi skal reparere ting, når de går i stykker, bruge vores ting længere og tænke mere over det vi køber.

  • 3

    Invester i velfærd og bekæmp mistrivsel: Der er akut brug for, at vi sætter en stopper for den systematiske nedskæring af velfærden og i stedet investerer i den med ordentlige lønninger, ligeløn og gode arbejdsvilkår. Mennesker skal have hurtigere hjælp - ventelisterne skal ned. Det skal være slut med tvungen inklusion, og vi skal sætte skolerne og de fagprofessionelle fri i stedet for at detailstyre fra Christiansborg.

Om Marianne Bigum

Uddannelse
Ph.d.-uddannelse
Bopæl
København N
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2019
Sociale medier