Kandidat

Billede af Torsten Gejl, opstillet i Østjyllands Storkreds for Alternativet

Torsten Gejl

Alternativet

Østjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Reduktion af kødproduktion i landbruget: Kødproduktionen er det der udleder mest CO2 i Danmark og det er dårligt for natur, miljø, dyrevelfærd og folkesundhed. Derfor vil Alternativet have omlagt og fremtidssikret landbruget til et plantelandbrug, der producerer planter, som mennesker kan spise i stedet for planter, man fodrer dyr med. På sigt skal vi kun producere det kød, vi selv spiser og på en måde, der ikke udpiner jorden.

  • 2

    4 dages arbejdsuge/nedsat arbejdstid: 430.000 danskere har alvorlige tegn på stress hver dag. Og hundrede tusinder af danskere har andre arbejdsrelaterede sygdomme og skader. Derfor er vi nødt til at arbejde sundere, klogere og kortere. Mange store og små firmaer eksperimenterer med 4 dages arbejdsuger og nedsat arbejdstid og det viser sig, at danskerne producerer mere og trives bedre, når de kun arbejder fire dage om ugen.

  • 3

    Bedre trivsel på skoler og uddannelser: Mistrivslen er meget stærkt stigende blandt unge på skoler og uddannelser. 52% af unge kvinder mellem 16 og 24 år føler sig stressramte og kun hver 2. pige i 8. klasse er glad for hvem hun er. Derfor skal vi lave en trivselspolitik, der kan give unge den ro, trivsel og selvværd, der skal til for at have et godt ungdomsliv med tid til de ting, der skal være plads til i ens liv, når man er ung.

Om Torsten Gejl

Uddannelse
Gymnasial uddannelse
Bopæl
Aarhus C
Valgt første gang
Folketingsvalg 2015
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2015
Sociale medier