Kandidat

Billede af Susie Jessen, opstillet i Sjællands Storkreds for Danmarksdemokraterne

Susie Jessen

Danmarksdemokraterne

Sjællands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Et sammenhængende Danmark: Vi skal have skabt et mere sammenhængende Danmark, hvor flere føler sig hørt - også i landdistrikterne. Danmark må nemlig ikke knække over og det nytter ikke noget, at landsbyskoler lukker, sundhedstilbuddene ikke er gode nok og infrastrukturen sejler uden for de store byer. Derfor skal vi også prioritere at forholdene er gode for produktionsdanmark, der skaber mange arbejdspladser på landet.

  • 2

    En stram og fornuftig udlændingepolitik: Danmark må ikke knække over når det gælder udlændingeområdet. Vi skal sikre, at Danmark også i fremtiden hviler på et fast fundament af værdier. Ligestilling mellem kønnene og ytringsfrihed er vigtige søjler. Dem skal vi værne om. Vi skal føre en stram - men også fornuftig udlændingepolitik. Hvis man ikke respekterer danske værdier, skal man ikke være her.

  • 3

    Et godt liv for vores ældre: Danmarks ældre har været med til at skabe det Danmark, vi andre nyder godt af. Vi skal sikre, at vores ældre får en ordentlig behandling og en værdig alderdom. Det har de fortjent. Og det skal prioriteres politisk.

Om Susie Jessen

Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Bopæl
Tureby
Sociale medier