Kandidat

Billede af Marlene Harpsøe, opstillet i Nordsjællands Storkreds for Danmarksdemokraterne

Marlene Harpsøe

Danmarksdemokraterne

Nordsjællands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Sundhed: Jeg vil arbejde hårdt for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi skal bl.a. fokusere på bedre kræftbehandling, afskaffe ventelister, sikre en høj kvalitet på sygehusene, så man undgår skandaler med benamputationer samt rekruttere flere til sundheds- og omsorgsfaget. Psykiatrien og det nære sundhedsvæsen skal ligeledes styrkes. Vi skal have en værdig ældrepleje, der sikrer tryghed i hverdagen.

  • 2

    Økonomi: Mange oplever høje udgifter til el, vand og varme oveni stigende inflation. Energiafgifterne skal sættes ned for at imødegå stigende priser. Vi bør sikre dansk energiforsyning. Jeg er meget optaget af dansk økonomi, herunder danskernes mulighed for at have råd til et godt liv – ikke mindst i en krisetid. Her er det også vigtigt at skabe danske arbejdspladser, så der er job at få.

  • 3

    Klima og miljø: Vi skal værne om naturen og beskytte den. Vi skal sikre flere grønne energikilder af hensyn til klimaet. Urenset kloakvand, som ender i Øresund, skal stoppes. Øresund bør omdannes til maritim nationalpark, og der bør etableres stenrev til gavn for biodiversiteten. Jeg er også optaget af at stoppe mikroplast i naturen. Vi skal passe på vores drikkevand og begrænse brugen af skadelig kemi.

Om Marlene Harpsøe

Uddannelse
Bachelor-/diplomuddannelse
Bopæl
Espergærde
Valgt første gang
Folketingsvalg 2007
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier