Kandidat

Billede af Rasmus Jarlov, opstillet i Københavns Omegns Storkreds for Konservative

Rasmus Jarlov

Konservative

Københavns Omegns Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Respekt for skatteydernes penge: Vi vil prioritere kernevelfærd såsom sundhedsvæsenet, ældrepleje og hjælp til udsatte. Men generelt bør der udvises mere mådehold med de offentlige udgifter, og skatterne skal ned.

  • 2

    Stram og begavet udlændingepolitk: Selvom udlændingepolitik ikke fylder så meget i debatten længere, er det stadig afgørende for Danmarks fremtid. Da vi fik borgerligt flertal i 2015, kom der over 20.000 asylansøgere til Danmark på et år, og Danmark var dermed en af de foretrukne destinationer for asylansøgere. Det fik vi heldigvis ændret, og Det Konservative Folkeparti står vagt om den stramme udlændingepolitik.

  • 3

    Stærkere forsvar: Som formand for Folketingets Forsvarsudvalg er Forsvaret den sag, jeg har brugt allermest tid på. Det er en stats allervigtigste kerneopgave at kunne forsvare sig. Ruslands komplet uprovokerede invasion af Ukraine skal slås tilbage. Vi ønsker at hjælpe Ukraine, så meget vi kan og at styrke det danske forsvar markant.

Om Rasmus Jarlov

Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Valgt første gang
Folketingsvalg 2007
Stillede op første gang
Folketingsvalg 2007
Sociale medier