Kandidat

Billede af Mette Kierkgaard, opstillet i Sydjyllands Storkreds for Moderaterne

Mette Kierkgaard

Moderaterne

Sydjyllands Storkreds

Mærkesager

  • 1

    Nærhed i Velfærd, velfærd for alle - og unges uddannelse: Meget fungerer, men der er også store huller: fx ventelister i psykiatrien og sundhedsvæsenet, stigende ensomhed og mistrivsel, den sociale arv er ikke nedbragt de sidste 20 år, for mange unge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Nogle af grebene er en tillids- og nærhedsreform og etablere offentlige selskaber, som er offentlig ejet, men drives på private vilkår.

  • 2

    Sammenhængskraft og tillid til folkevalgte: I international sammenhæng er Danmark stadig i top, men vi er også udfordret. Vi færdes i stigende grad med folk som os selv, vi kender mindre til hinanden, og særligt grupper på kanten af samfundet har en stigende mistillid til politikere. Det er en bombe under demokratiet og det er nødvendigt at genoprette dette, fx via en borgerpligt og mere medborgerskab på skoleskemaet.

  • 3

    Balance mellem land og by - og landdistrikternes stemme på tinge: Social og økonomisk balance i såvel by som land. Lokalsamfund skal have frihed til at udvikle deres egne potentialer, og når vi træffer beslutninger der påvirker lokale områder, skal lokale faglige stemmer have en større stemme. Den rolle staten har ift. balance mellem land og by, er etablere rammerne for lokal udvikling, fx infrastruktur og arbejdspladser.

Om Mette Kierkgaard

Uddannelse
Ph.d.-uddannelse
Bopæl
Ribe
Sociale medier