Forurenet grundvand: Sådan kan regionerne rydde op

518 danske grundvandsboringer er i dag forurenet med pesticider fra blandt andet gamle lossepladser og maskinstationer.

Slimminge Vandværk har tidligere opsat et ekstra værk, hvor de pumper pesticideforurenet vand op, inden det når til grundvandsboringerne. (Foto: © Louise Wimmer Elmhoff, Dr)

Det bliver dyrt, og det vil tage mange år, men det er ikke umuligt at sikre Danmark mod grundvandsforurening. Det siger Danske Regioner i en ny rapport, der netop har konkluderet, at 518 danske vandværksboringer er forurenet fra såkaldte punktkilder.

Gamle lossepladser, renserier, maskinstationer og lignende har igennem årene skabt afgrænsede områder med en stor koncentration af pesticider, der over årene vil sive ned i grundvandet. Danske Regioner bruger hvert år 222 millioner kroner på at sikre grundvandet mod den slags punktforureninger.

Formand Heino Knudsen fra regionernes udvalg for Miljø og Ressourcer siger, at de for et engangsbeløb på 1,5 milliarder kroner vil kunne bremse pesticidforureningen fra de mange punktforureninger. Pengene skal gå til enten at fjerne og oprense den forurenede jord eller etablere såkaldt afværgeboringer.

Afværgeboringer flytter det forurenede vand

Afværgeboringer kan forhindre, at pesticiderne når frem til grundvandsboringerne. Det sker ved, at der etableres en ekstra boring mellem den forurenende kilde og vandværkets boring.

Typisk bliver der gravet et hul på mellem 5 og 50 meter, hvor der etableres et rør og en pumpe, så det forurenede vand kan transpores væk. Det forurenede vand kan iltes og ledes ud i vandløb uden at gøre skade på fisk og planteliv. Andre gange bliver der lavet en specialrensning.

Danske Regioner fortæller, at der i dag er etableret 136 afværgeboringer for at beskytte grundvandet. Heraf ligger de 80 i Region Hovedstaden.

Alternativet er at fjerne den forurenede jord. Hvis man ved, hvor forureningen er værst, kan jorden graves væk i det område. Metoden er hurtigere og mere effektiv end en afværgeboring, da den løser problemet her og nu. Der skal specialiserede firmaer til at fjerne den forurenede jord, og det er ofte en dyr løsning.