Ghettoboliger rives ned: Enhedslisten vil bygge nyt med S og SF

Socialdemokratiet udtrykker ’kæmpe glæde’ over forslag om billige boliger, men vil ikke som Enhedslisten afgive et løfte.

I 2014 rev man også boligblokke ned i Gellerupparken, men dengang var det i forbindelse med kommunens helhedsplan for området. (Foto: ens Thaysen © (arkivfoto) Scanpix)

Bulldozerne gør de kommende år deres indtog i Aarhus-forstæderne Gellerup og Bispehaven samt Odense-bydelen Vollsmose, når omkring 1.600 almene boliger i disse ghettoområder skal jævnes med jorden.

Nedrivningerne af betonboligerne skyldes, at kommunerne skal leve op til den ghettoaftale, som regeringen sidste år indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Af aftalen fremgår det, at antallet af almene familieboliger i belastede boligområder skal bringes ned til 40 procent. I andre kommuner som i København bliver et stort antal almene boliger sat til salg for at leve op til grænsen.

Herunder kan du se et kort over, hvad status er i de enkelte ghettoområder:

Men ghettoplanen bekymrer Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, der senere i dag besøger Aarhusforstaden Gellerup, og hun har derfor et forslag med på sit besøg.

- Ghettoplanen betyder, at massen af vores billige boliger bliver mindre. Alle dem, der ikke har særligt mange penge, får færre muligheder for at finde et ordentligt sted at bo, siger ordføreren.

Den situation får Pernille Skipper til særligt at række ud til Socialdemokratiet og SF med en opfordring til et fælles løfte.

- Vi appellerer nu til især Socialdemokraterne og SF om, at de sammen med os vil love, at der bliver bygget en ny billig lejebolig, for hver almen bolig der forsvinder som konsekvens af ghettoaftalen, lyder det fra den politiske ordfører.

Nye - men dyrere - boliger på vej

Aarhus Lejerforenings forretningsfører, Preben Meineche, giver Pernille Skipper ret. Selvom Aarhus Kommune ligesom i Odense har påtaget sig ansvaret for at genhuse de berørte borgere, er han stærk modstander af at rive betonblokkene i Gellerup ned.

- De glemmer resten af vores bys lejere, som også gerne vil have en almennyttig bolig. De kommer nu til at stå på herrens mark i et endnu mere presset boligmarked, siger lejerforeningens forretningsfører.

Det er dog allerede aftalt, at der i både Aarhus og Odense bygges et tilsvarende antal nye boliger i forhold til de cirka 1600, der de kommende år rives ned.

Men nybyggede almene boliger er i dag for dyre, mener Enhedslisten. Derfor lancerer de nu de nye forslag, der ifølge partiet skal få lejeprisen for nye boliger ned og helt overordnet sikre udbuddet af billige almene boliger:

Det skal sikres ved at øge støtten fra staten til opførelse af almene boliger i kommuner med få ledige almene boliger og mange socialt udsatte. Derved skal det blive muligt at bygge 10.000 almene familieboliger over fem år. Det mener partiet vil koste over to milliarder kroner i statslig støtte.

Enhedslisten mener ikke, at nye boliger kan bygges, der er lige så billige som dem, der bliver revet ned, hvis ikke reglerne ændres, og staten træder til.

Partiet vil sikre den billigere leje ved at give kommunerne ret til at stille skærpede krav til andelen af almene boliger i nye kvarterer, samt give kommunerne ret til at sælge byggegrunde til under markedspris.

EL og S 'kan med hinanden'

Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, udtrykker en 'kæmpe glæde over forslagene.'

Hun vil dog ikke på nuværende tidspunkt komme Enhedslistens opfordring til et fælles løfte i møde, men siger:

- Jeg opfatter de her bud som gode, seriøse og godt gennemarbejdede, som jeg ser dem lige her og nu. Så mon ikke, at vi kan få det her skruet sammen på en måde, så vi får skabt nogle byer, hvor alle mennesker kan bo.

Pernille Rosenkrantz-Theil mener overordnet, at boligpolitikken er et af de områder, hvor hendes eget parti og Enhedslisten 'kan med hinanden', og hun ser derfor frem til at sætte sig ned med partiet ved forhåndlingsbordet efter valget, hvis et nyt flertal kan dannes efter valget.

Men vil I give Enhedslisten håndslag på, at I vil skabe billige boliger én til én i takt med, at der bliver revet ned i ghettoerne?

- Jamen, sådan fungerer det ikke, at man midt i en valgkamp kan komme med noget, som vi ikke helt kan gå i detaljerne med. Der er politik trods alt et lidt mere grundigt træk. Det ved Enhedslisten også godt, Pernille Rosenkrantz-Theil.

SF vil ligestille privat og alment byggeri

SF's boligordfører, Kirsten Normann Andersen, fremhæver, at de som et af forligspartierne bag boligdelen af ghettopakken stod fast på at få skrevet ind, at provenuet ved salg af almene boliger og grunde skal kunne anvendes til nybyggeri af almene boliger.

- Jeg ville have ønsket, at Enhedslisten bed sig fast i forhandlingsbordet sammen med os for ikke at overlade udviklingen af den almene sektor til den borgerlige regering, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun vil ikke give håndslag på Enhedslistens model på stående fod, men ser også som Socialdemokratiet meget positivt på partiets invitation til forhandlinger efter et valg.

- Enhedslisten kan få det løfte af mig, at vi rigtig gerne vil drøfte mulighederne for, at vi kan gøre det lettere for kommunerne at bygge mere alment samt sikre en billigere husleje, siger Kirsten Normann Andersen og uddyber:

- Vi er meget optagede af, at vi får udviklet den almene boligsektor. Vi synes, at den alt for længe har fået lov til at klare sig selv. Og jeg synes, at det er på høje tid, at vi vægter en politisk dagsorden, der handler om denne sektor. Det får Enhedslisten håndslag på, at vi vil drøfte efter et valg.

I en sådan forhandling vil SF også selv bringe forslag på banen.

- Vi har selv forslag om, at man i forbindelse med almene boligbyggerier skal kunne drage nytte af de samme lån, som man bruger til private boligbyggerier. Dermed også en lavere rente. Det ville faktisk kunne nedbringe prisen på byggeri betragteligt og i sidste ende sikre en lavere husleje.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk