Hvordan har I lavet den? Syv spørgsmål og svar om kandidattesten

1

Hvem formulerer spørgsmålene?

Kandidattesten bliver til i et samarbejde mellem DR og Altinget. Det betyder helt konkret, at vi formulerer spørgsmålene i fællesskab og tester dem på både brugere, partier og poltiske eksperter. Det gør vi for at sikre, at spørgsmålene er åbne og upartiske. De skal favne hele det politiske spektrum og ikke trække i den ene eller den anden retning. Samtidigt er det vigtigt, at spørgsmålene hjælper os med at skelne mellem alle partier - også dem der ellers ligger tæt på hinanden.

2

Hvordan regner I ud, hvem jeg er mest enig med?

Kandidattesten kan være med til at præge, hvem du ender med at stemme på, så det er et vigtigt spørgsmål. Vi bruger en relativt simpel afstandsberegning, til at udregne afstanden mellem dine svar og kandidaternes besvarelser. Vi kunne have valgt mere avancerede algoritmer, men for os er det vigtigste, at det er gennemskueligt, hvordan testen virker. Den metode vi bruger, anvendes af flere internationale kandidattest - herunder den tyske Wahl-O-Mat. På den måde finder vi de kandidater, hvis svar ligger tættest på dine. Som bruger kan du vælge at springe over op til tre spørgsmål, mens vi har bedt politikerne om at svare på samtlige spørgsmål for at kunne optræde i Kandidattesten.

3

Er alle kandidater med i Kandidattesten?

Nej. Det er helt frivilligt, om kandidaterne ønsker at være en del af Kandidattesten. Vi kan naturligvis ikke udregne, hvor enig du er med kandidater, der ikke har besvaret spørgsmålene. Der kommer løbende flere kandidater i databasen, så vi kan kun opfordre til at du kommer tilbage og tager testen flere gange frem mod valget.

4

Er der nogle forbehold, jeg bør tage?

Du skal tage det forbehold, at vi ikke kan fortælle dig, hvem du skal stemme på. Kandidattesten kan hjælpe dig i gang og give dig en indgang til mere viden om partierne og kandidaterne. Og så skal du følge den opfordring, du får, når du er kommet igennem testen: "Ta' testen igen og se, om du ender med en anden kandidat."

5

Kan jeg stole på resultatet?

Kandidattesten er en begavet leg med politiske holdninger og kandidater, men ikke en facitliste. Den viser, hvor enig du er med en række kandidater og partier på et antal konkrete politiske spørgsmål. Et politisk parti og kandidat er meget mere end det, og derfor er Kandidattesten først og fremmest en anledning for dig til at finde mere viden om de politiske partier, de enkelte kandidater og de spørgsmål, der deler vandene.

6

Kan jeg være helt sikker på, at I rammer plet, og hvordan sikrer I jeres troværdighed?

Nej, det kan du ikke. Politik kan ikke reduceres til 30 spørgsmål og svar. Og det er netop sådan vi sikrer vores troværdighed: Ved at være helt åbne om, hvad en kandidattest kan, og hvordan den fungerer.