Hvordan har I lavet den? Syv spørgsmål og svar om kandidattesten

1

Hvem formulerer spørgsmålene?

Kandidattesten bliver til i et samarbejde mellem DR og Altinget. Det betyder helt konkret, at vi formulerer spørgsmålene i fællesskab og tester dem på såvel brugere som partier. Det gør vi for at sikre, at spørgsmålene er åbne og upartiske. De skal favne hele det politiske spektrum og ikke trække i den ene eller den anden retning. Samtidigt er det vigtigt, at spørgsmålene kan skelne mellem alle partier - også dem der ellers ligger tæt på hinanden.

2

Hvordan regner I ud, hvem jeg er mest enig med?

Kandidattesten kan være med til at præge, hvem du ender med at stemme på, så det er et vigtigt spørgsmål. Vi bruger en relativt simpel nærhedsudregning, som benyttes af de fleste europæiske kandidattest, eksempelvis den tyske Wahl-o-Mat. Hvert spørgsmål har en værdi. Det vil sige at "enig" er lig med to, "delvis enig" lig med 1, "delvis uenig" lig med -1 og "uenig" lig med -2. Til sidst matches du med de kandidater, hvis svar ligger tættest på dine. Som bruger kan du vælge at springe over op til fem spørgsmål, mens vi har bedt politikerne om at svare på samtlige spørgsmål for at kunne optræde i Kandidattesten.

3

Hvordan er I kommet frem til partiernes svar?

Som noget nyt kan du starte med at pege på det parti, som du regner med at ville stemme på, og løbende følge med i om du er ligeså enige med partiet, som du tror. Partierne har vi udregnet som et gennemsnit af alle de kandidater, der stiller op for det enkelte parti. Vi har føjet partierne til Kandidattesten for at imødekomme de mange erfarne vælgere, der allerede ved, hvem de vil stemme på, og således tester testen mere end de tester sig selv. På den måde fungerer testen som en slags fordomstjek. Men vi gør det også for at gøre det tydeligt, at kandidattesten ikke kan fortælle dig, hvem du skal stemme på. Det er dig og dig alene, der skal afgøre, hvem der skal have dit kryds.

4

Hvordan kan I sige noget om, hvem der stemmer som mig?

Det er en sjov pointe om den tid vi lever i, at der er stadig færre af os, som er medlem af et parti – samtidigt med at mange oplever, at samfundet bliver mere og mere polariseret. Derfor kan det være en underligt ensom oplevelse at tage stilling til, hvilket parti man skal stemme på. Vi ville gerne vise dig, at du trods alt ikke er helt alene, selvom du ikke er medlem af et parti. Derfor har vi med hjælp fra Epinion fået et antal repræsentativt udvalgte danskere til tage kandidattesten, så vi kan vise hvor mange, der mener nogenlunde det samme som dig, og hvad der kendetegner jer som gruppe.

5

Er der nogle forbehold, jeg bør tage?

Du skal tage det forbehold, at vi ikke kan fortælle dig, hvem du skal stemme på. Kandidattesten kan hjælpe dig i gang og give dig en indgang til mere viden om partierne og kandidaterne. Og så skal du følge den opfordring, du får, når du er kommet igennem testen: "Ta' testen igen og se, om du ender med en anden kandidat."

6

Kan jeg stole på resultatet?

Kandidattesten er en begavet leg med politiske holdninger og kandidater, men ikke en facitliste. Den viser, hvor enig du er med en række kandidater og partier på 30 konkrete politiske spørgsmål. Et politisk parti og kandidat er meget mere end det, og derfor er Kandidattesten først og fremmest en anledning for dig til at finde mere viden om de politiske partier, de enkelte kandidater og de spørgsmål, der deler vandene.

7

Kan jeg være helt sikker på, at I rammer plet, og hvordan sikrer I jeres troværdighed?

Nej, det kan du ikke. Politik kan ikke reduceres til 30 spørgsmål og svar. Og det er netop sådan vi sikrer vores troværdighed: Ved at være helt åbne om, hvad en kandidattest kan, og hvordan den fungerer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk