Ingrid flyttede for at undgå skole med mange tosprogede: 'Mine børn ville blive en minoritet'

Skoler fravælges af både etniske danskere og ressourcestærke tosprogede.

Ingrid Klausen er mor til tre børn i skolealderen. Hun er flyttet for at undgå en skole med mange tosprogede.

Da andelen af tosprogede elever på Herningsholmskolen i Herning for nogle år siden begyndte at stige, greb kommunen ind.

Løsningen blev at omlægge skoledistrikterne og at åbne en ny skoleafdeling i det socialt udsatte boligområde Holtbjerg. Her bliver størstedelen af eleverne tosprogede.

38-årige Ingrid Klausens adresse betød, at hendes tre børn også ville høre til den nye skole.

- Min bekymring var, at mine børn ville blive en minoritet, og minoriteter bliver ofte negligeret og overset, fortæller Ingrid Klausen, der arbejder som kvalitetskoordinator.

- Til sidst måtte jeg konkludere, at det eneste, jeg selv personligt kunne gøre, var at flytte.

 • Ingrid Klausen er mor til tre børn. Adam på seks år, der skal starte i skole til august, Nanna på syv og Silke på ni. (© DR Nyheder)
 • Den genåbnede skole bliver en underafdeling af Herningsholmskolen. I første omgang vil skolen huse 0. til 3. klasse. År for år udvides skolen med et klassetrin, når eleverne rykker op. (© DR Nyheder)
1 / 2

Skoler bliver fravalgt

Ifølge tal fra Undervisningsministeriet er der 22 folkeskoler i Danmark, hvor mindst halvdelen af eleverne er af udenlandsk herkomst.

DR Nyheder har været i kontakt med skolelederne fra 19 af skolerne.

Langt hovedparten af dem oplever, at etnisk danske forældre fravælger deres skole til fordel for skoler med flere etnisk danske elever.

Men der er også en stor andel af skolelederne, som oplever, at ressourcestærke tosprogede familier vælger deres skole fra på grund af den store andel elever med udenlandsk herkomst.

Professor: Undervisning på lavere niveau

Når der går mere end 50 procent tosprogede på en skole, går det ud over elevernes faglige resultater, fortæller Simon Calmar Andersen, der er professor og leder af Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet.

Der er ifølge professoren ikke en entydig forklaring på, hvorfor det er tilfældet.

Men en del af forklaringen kan være, at eleverne ikke bliver stimuleret og udfordret sprogligt af deres klassekammerater, i samme grad som de ville blive det, hvis der var flere etniske danskere i klassen.

- Det kan også handle om, at lærerne underviser på et lavere niveau, hvis de skal tage hensyn til, at der er mange fagligt svage elever i klassen, siger Simon Calmar Andersen.

Hvad vil det sige at være tosproget?

 • Der er forskellige definitioner på tosprogethed.

 • En af de mest udbredte er, at tosprogede er personer, som har brug for mere end et sprog i deres hverdag.

 • Det kan for eksempel gælde børn, som taler dansk i skolen og tyrkisk derhjemme.

 • I Danmark bliver tosprogethed ofte forbundet med flygtninge og indvandrere.

 • Tallene fra Undervisningsministeriet angiver andelen af elever med udenlandsk herkomst, hvilket ikke 1:1 tilsvarer definitionen på tosprogede.

 • Kilder: Undervisningsministeriet og Københavns Universitet

Udvalgsformand: Et godt skoletilbud

Skolen i Holtbjerg, der nu genåbner, blev lukket for tre år siden. Det fik andelen af tosprogede i 0. klasse til at stige meget voldsomt på Herningsholmskolen, fortæller formand for børne- og familieudvalget i Herning Kommune Dorte West (V).

- Det førte til bekymrede borgerhenvendelser, for Herningsholmskolen har ikke traditionelt været vant til så stor en andel tosprogede, siger hun.

Ifølge Dorte West blev beslutningen om at genåbne skolen i det udsatte boligområde taget, vel vidende at den med stor sandsynlighed ville få en høj tosprogsandel. Som det ser ud nu, vil 70 procent af skolens elever være tosprogede.

Efter sommerferien begynder 69 elever på skolen. 29 forældre har benyttet det frie skolevalg til at søge et andet sted hen.

Dorte West ærgrer sig over, at nogle etnisk danske forældre ikke kan se deres børn på den nye skole og påpeger, at kommunen har afsat fire millioner kroner ekstra om året til at arbejde med integration på den nye skole.

- Vi er fuldt bevidste om, at der er udfordringer. Derfor har vi også at investeret i at få løst de udfordringer, siger hun.

Ville ikke være en prøveklud

For Ingrid Klausen var det afgørende, at hendes børn ikke blev "en prøveklud".

Hun fortæller, at de øvrige etnisk danske familier, hun kender til, og som stod i samme situation, også har fravalgt den nye skole.

Hun kender også ressourcestærke tosprogede forældre, der har valgt at flytte deres børn for ikke at ende på den nye skole.

- Jeg ville elske, hvis de kunne blive ved med at være blandet. Jeg er rigtig ked af, at de på den måde splitter skolen op i to og ekskluderer en bestemt gruppe, siger Ingrid Klausen.

Tosprogede, folkeskoler, Herning eller noget helt fjerde? Se, hvad politikerne har talt om i folketingssalen her:

Om søgeboksen

 • DR har automatisk indsamlet alle referater fra møder i folketingssalen fra Folketingets hjemmeside. Fra første møde i salen i juli 2015 til mødet den 7. maj 2019, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev folketingsvalg.

 • Efterfølgende har vi lagt teksten ind i en database, hvor du kan søge.

 • Søgningen viser alle de sammenhænge, ordet indgår i. Søger du på f.eks. fodbold, får du også resultater fra fodboldkamp og fodbolddommer, ligesom Vejle også indgår i vejledning, og ulv indgår i gulvtæppe og nulvækst. Tryk på 'Søg på præcis dette ord' for kun at søge på selve ordet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk