Kandidattesten

Hvem er du mest enig med?

Med DR´s kandidattest 2022 kan du se, hvilke kandidater du er mest enig med. Måske kan du endda blive en smule klogere på, hvem du skal stemme på til folketingsvalget.

Kandidattesten består af 25 spørgsmål, og du kan springe op til tre spørgsmål over.

Danmark skal bruge flere penge på at styrke tog- og busdrift frem for at bygge nye motorveje

Der skal indføres en særlig skat på de allerhøjeste indkomster

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

På sigt skal Danmark meldes ud af EU

Det er fornuftigt, at Danmark i de kommende år bruger markant flere penge på forsvaret

Det er okay, at den økonomiske ulighed stiger, så længe danskerne generelt bliver rigere

Forældres indkomst skal være et af kriterierne for fordeling af elever i gymnasiet

Det skal være muligt at tjene penge på at drive private børnehaver og vuggestuer

Der skal indføres skat på fortjenesten ved salg af bolig

Det er en god idé, at dagpengesatsen for nyuddannede er sat ned

Transkønnede under 18 år skal have mulighed for juridisk kønsskifte (skifte cpr-nummer)

Pensionsalderen skal fortsætte med at stige i takt med, at levealderen stiger

Danmark skal undersøge muligheden for at udvikle A-kraft som energikilde herhjemme

Der bør dannes en regering hen over midten

Der skal afsættes penge til at hjælpe kontanthjælpsmodtagere, når priserne stiger

Der skal indføres kvoter, der sikrer mindst 30 procent kvinder i virksomheders bestyrelser

Der skal være permanent grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig

Der skal udflyttes flere uddannelsespladser fra de store byer

Asylansøgere bør sendes til et land uden for EU - f.eks. Rwanda - mens deres ansøgning behandles

Den såkaldte Arne-pension skal afskaffes

Lønnen til ansatte i klassiske velfærdsfag som sygeplejersker og pædagoger bør sættes markant op

Danmark bør indføre CO2-afgift på flyrejser

Det er en god idé med naturnationalparker, hvor der bliver udsat store dyr, som lever vildt

Unge op til 24 år skal have ret til gratis offentlig psykologhjælp uden lægehenvisning

Se kandidater du kan stemme på

Du skal svare på mindst 22 spørgsmål og vælge din kommune, så vi kan matche dig med de kandidater, der er opstillet i din valgkreds.

Vælg kommune

Kandidattesten bliver til i et samarbejde mellem DR og Altinget. Vi formulerer i fællesskab spørgsmålene, indhenter svar fra partierne og regner ud, hvem der svarer mest som dig. Kan du så stole resultatet? Ja, men læs gerne Hvordan har I lavet den? Syv spørgsmål og svar om kandidattesten