Klimarådet anbefaler CO2-afgift på flyrejser

Vi bliver nødt til at betale den pris, det koster at udlede CO2, lyder det fra Klimarådets formand.

Ifølge Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, er flyrejser et stigende problem for klimaet, som vi skal gøre noget ved nu. (Foto: © Tobey Nordenlund, DR Nyheder)

Når vi fremover booker en flytur sydpå eller over Atlanten, så skal billetten være dyrere, end den er i dag. Det mener Klimarådet.

- Flyrejser er et stort og voksende problem for klimaet. Det er vokset med 50 procent siden 1990, og det kommer til at vokse yderligere frem mod 2050, siger Peter Møllgaard, som er formand for Klimarådet.

Derfor er det vigtigt, at man gør noget fra dansk side, der kan hjælpe klimaet på vej, mener formanden og foreslår, at man lægger en CO2-afgift på flyrejserne.

- Vi bør lægge nogle afgifter på den CO2, som bliver brændt af i atmosfæren, når man flyver, så flyrejser kommer til at afspejle den sande pris, som det koster at flyve. Vi bliver nødt til at betale den pris, det koster at udlede CO2, siger han.

Ifølge opgørelser fra IATA (Den internationale lufttransport-sammenslutning, red.) vil flytrafikken i Danmark og andre europæiske lande stige med to procentpoint om året frem mod 2037.

Det vil betyde – hvis prognoserne holder stik – at vi i 2037 vil have over 50 millioner passagerer gennem de danske lufthavne. Og fortsætter udviklingen i samme tempo, vil tallet lyde på godt 67 millioner passagerer i 2050.

Et kompliceret problem

Hos Klimarådet anerkender Peter Møllgaard, at en eventuelt CO2-afgift er en kompliceret ting:

- En af årsagerne til, at politkerne endnu ikke har talt så meget om fly, er jo, at det typisk foregår udenfor landet, altså internationalt. Og derfor er det heller ikke så entydigt, hvem der kan og skal træffe beslutninger på det her område, siger han.

Derfor mener Peter Møllgaard, at det ville være smartest at arbejde på at lave aftaler på internationalt plan – og eksempelvis som en start i nordisk eller europæisk regi.

- Både Norge og Sverige er længere fremme end Danmark på det her område. Og Belgien og Holland er kommet med forslag til, at vi skal lave en fælles afgift i EU. Der kunne man jo godt som dansk politiker støtte op om de tiltag, siger han.

I de europæiske lande, hvor man i dag har flyafgifter, svinger beløbene dog meget landene imellem og prissættes også alt efter flyturens længde: fra cirka 10 kroner til op imod 700 kroner for en standardbillet.

Alle i rød blok er for en afgift - undtagen Socialdemokratiet

I blå er alle partier imod at indføre en klimaafgift på fly bortset fra Det Konservative Folkeparti, som foreslår at indføre en afgift på flybrændstoffet.

Men hos rød blok er det omvendt. Her er alle partierne samt Alternativet med på ideen om at indføre en eller anden form for klimafgift på flyrejser – bortset fra Socialdemokratiet.

Det viser en rundspørge, som DR har foretaget blandt partiernes klimaordførere.

- Det giver ingen mening, at der er afgifter på brændstof, tog og biler, når der ikke er på fly. En ren passagerafgift har sandsynligvis en meget lille effekt, hvorimod en CO2-afgift vil have en effekt, fordi det giver flyselskaberne incitamenter til at flyve grønnere, uddyber Radikale Venstre deres svar med i rundspørgen.

Hos Socialdemokratiet, som ligesom ved forrige valg forventes at blive Danmarks største parti, er man ikke med på den idé:

- Hvis flyafgifter skal virke, så skal de være så høje, at det vil betyde meget for hr. og fru Jensen, der tager afsted engang om året, hvorimod en afgift ikke vil betyde noget for dem, som flyver rigtig meget eksempelvis til og fra arbejde. Det, synes vi, er socialt skævt, siger Dan Jørgensen, der folketingsmedlem for Socialdemokratiet og svarer på vegne af partiet.

Derfor vil Socialdemokratiet hellere en anden vej, hvor man satser på udviklingen af mere klimavenlige måder at flyve på.

- Vi skal tænke mere på biobrændsel og forskning i elfly, som der faktisk er fremtidsperspektiver i, siger han.