Løkke: Valgkampen handler også om, hvor pengene skal komme fra

Venstre fremlægger 17 initiativer, der skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne.

- Pengene skal tjenes, før de kan bruges.

Sådan lyder det i Venstres udspil "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv", som statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i dag har fremlagt.

Lars Løkke Rasmussen mener, at der i valgkampen er blevet talt for lidt om, hvor pengene til nye politiske initiativer skal komme fra. Det vil Venstre rette op på med partiets erhvervsudspil:

- Vi står over for et klart valg, efter at Mette Frederiksen har gjort det klart, at hun vil basere sin økonomiske politik på partierne i rød blok, siger Lars Løkke Rasmussen med henvisning til Socialdemokratiets formand.

- De vil lempe udlændingepolitikken, hvilket vil øge udgifterne og rokke ved fundamentet under dansk økonomi. Det vil betyde stigende skatter, det vil gøre Danmark fattigere og gøre råderummet mindre. Det kan blive dyrt for Danmark både økonomisk og på anden vis.

- Venstre vil en anden vej. Det er derfor, vi præsenterer 17 initiativer til et stærkere erhvervsliv, siger Løkke.

Vil lempe skatter og afgifter for 300 millioner kroner

Centralt i udspillet er et løfte om at bruge 300 millioner kroner årligt på at lempe skatter og afgifter for erhvervslivet. Men udspillet rummer også mange andre initiativer, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han afviser, at Venstre er uambitiøs på erhvervslivets vegne, når partiet samtidig vil bruge samlet 69 milliarder kroner frem mod 2025 på velfærd. De mange milliarder skal gå til at sikre samme serviceniveau, selv om der kommer flere ældre.

- Vi har lagt en række spor ud, som eksempelvis aktiesparekonto, investorfradrag og andet. Så lægger vi puljen på 300 millioner kroner oven i, og vi skærper vores målsætning om at gå til angreb på byrder på erhvervslivet. Det vil gavne erhvervslivet.

- Og så må jeg minde om, at det råderum, som alle partier henviser til, kun eksisterer, hvis vi fastholder den økonomiske politik, vi fører, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/

Venstres 17 initiativer for et stærkere erhvervsliv

 • 1. Skattestop: Der kommer ingen skatte- og afgiftsstigninger.

 • 2. Byrdestop: Virksomheder vil ikke blive pålagt nye byrder. Byrderne ska lettes med 8 milliarder korner frem mod 2025.

 • 3. Stop for overimplementering: EU-regler skal ikke overimplementeres i Danmark.

 • 4. Styrket konkurrenceevne: En pulje på 300 millioner kroner årligt til at sænke eller fjerne skatter og afgifter.

 • 5. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft: Beløbsgrænsen sænkes fra de nuværende ca. 427.000 kroner om året til 350.000 kroner for arbejdstagere fra top-30 lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.

 • 6. Gode uddannelser: Omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning afskaffes fra næste år.

 • 7. Efteruddannelse: Venstre vil invitere til trepartsforhandlinger for at sikre et løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.

 • 8. Medejerskab: Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så grænsen for andelen af medarbejderens løn, der kan udbetales som medarbejderaktier

 • til aktieindkomstbeskatning, hæves fra 20 til 25 procent af årslønnen.

 • 9. Investeringer i iværksættere: Investorfradraget forhøjes fra 400.000 til 800.000 kroner for direkte investeringer og 250.000 kr. for indirekte

 • investeringer.

 • 10. Flere børsnoteringer: Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 til 200.000 kroner.

 • 11. Familievirksomheder skal blive på danske hænder: Bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder holdes på 5 pct. fra næste år.

 • 12. Iværksætteri på skoleskemaet: Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser.

 • 13. Iværksætterorlov: Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse. Betingelsen for orloven er, at man hverken modtager SU eller dagpenge i perioden.

 • 14. Førende på deleøkonomi: Venstre vil arbejde for, at Danmark indgår aftaler med deleøkonomiske tjenester og give dem bedre vilkår i Danmark.

 • 15. Forskning i grøn teknologi: 2/3 af væksten i forskningsreserven øremærkes til grøn forskning.

 • 16. Danmark som testland: Test-mulighederne for grøn teknologi udbygges, og det skal undersøges, hvordan Danmark kan lave mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger.

 • 17. Verdensmål som konkurrencefordel: Danske virksomheder skal hjælpes med at arbejde strategisk med FN's 17 verdensmål, så det også kan blive et konkurrenceparameter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk